Allt större behov av IT-rekryteringar

Dagens arbetsplatser ser verkligen annorlunda ut, jämfört med för 40-50 år sedan. Före millennieskiftet arbetade de flesta med papper och penna. Även om det oftast fanns den avdelning som arbetade med datorer, skedde ändå det mesta arbetet via papper och penna. Den som arbetade som journalist på landets tidningsredaktioner, hade med sig penna och block när de åkte ut och rapporterade om olika händelser som skedde.

De hade med sig fotografer som tog svart-vita, eller bilder i färg. När de återkom till redaktionerna skrev de ner sina artiklar på en skrivmaskin, som man sedan lämnade till till en datoravdelning, som i sin tur gjorde om artiklarna till digitala texter. Fotograferna framkallade bilderna, som sedan scannades in i en dator som gjorde bilden digital. Sättarna fick sedan texter och bilder på digitalt sätt och gjorde tidningens layout i datorn.

Idag skriver alla journalister sina artiklar direkt i datorerna. Fotograferna framkallar inte längre sina bilder, utan fotograferna tar digitala bilder som de matar in direkt i datorn. En art-director gör tidningarnas sidor direkt i ett program i datorn som i sin tur sänder alla digitala tidningssidor för tryck i ett tryckeri.

Detta förändrade arbetssätt i alla branscher

De flesta som arbetade innan millennieskiftet kan känna igen sig i brytpunkten mellan det analoga och det digitala arbetssättet. På så sätt har alla arbetsplatser blivit beroende av digitala arbetssätt, arbetsredskap och med det har det vuxit fram ett stort behov av IT-tekniker som kan lösa de olika slags problem som kan uppstå när alla på företagen ska arbetar med datorer.

Företagen behöver IT-tekniker som kan både programmera datorerna, som kan skydda datorerna, som kan lägga upp nyckeltal, lägga upp reklam, arbetar med ekonomi och så vidare. Det har på så vis vuxit fram ett stort behov av alla slags IT-kunnig personal. Men var ska de tas? Tyvärr utbildas det inte tillräckligt många som kan datorer i Sverige. Våra olika branscher skriker efter folk som kan den kunskap som krävs för att kunna arbeta med datorer och på internet.

Därför finns det en helt ny yrkeskår som enbart arbetar med rekryteringar av IT-kunniga ungdomar och sådana som kanske är självlärda eller som har utbildat sig inom IT. Men det är inte lätt att arbeta med rekryteringar av IT-kunniga människor då det oftast krävs att den som rekryterar andra, själv ska kunna mer om IT, än den som de rekryterar, annars är risken stor att man rekryterar fel person.

10 Jul 2019