Blogg

RSS

Inbrottslarm för ditt företag i Stockholm

29 Aug 2022

Idag är ett inbrottslarm ett måste för företag, framför allt i en storstad som Stockholm. Vi kan hjälpa dig att skydda ditt företag från oönskade besök.

Alla tänker vi att vissa saker inte händer just oss. Inbrott till exempel. Tyvärr är det vanligare än de flesta tror. Ett inbrottslarm är en säkerhet för dig, dina prylar, ditt företags utrustning, ja allt som du är rädd om. Kom ihåg att även prylar utan ett ekonomiskt värde kan vara värdefulla för dig eller ditt företag.

Även om ingenting blir stulet är inbrott något som kan skada byggnader, inredning, utrustning eller viktiga dokument. Detta kan i sin tur bidra till högst oönskade utgifter. Bättre är att vara förberedd och undvika sådana kostnader och dessutom vara säker på att försäkringen täcker möjliga skador.

Säkra ditt företag med ett inbrottslarm

För att känna dig säker på att ingen tar sig in i ditt företag och stjäl eller förstör kan det vara en bra idé att installera ett inbrottslarm. Det finns en mängd lösningar för dig som vill känna att du, dina prylar och ditt företag är säkra.

Alla företag är olika och du kan välja hur just ditt företag ska skyddas. Rörelsedetektorer? Något mindre high tech? Anlita ett säkerhetsföretag så kan de hjälpa dig att ta reda på vad ditt företag behöver när det kommer till inbrottslarm i Stockholm. Det finns lika många säkerhetslösningar som det finns företag. Du kan även få hjälp med installationen och en utbildning kring hur systemen sköts.

Välj rätt programvara till företaget

25 Aug 2022

Företag som har rätt programvara i förhållande till sina krav och behov gynnas väldigt mycket och kan få ett försprång på sina konkurrenter. Ser man till vilka fördelar som finns i att implementera rätt typ av programvara inom företagets olika affärsområden så är en sådan att kommunikation blir bättre, en annan handlar om att man kan arbeta mer effektivt och - genom detta - så blir den tredje fördelen ganska given: med rätt programvara sparar man pengar - och väldigt stora sådana.

Om man däremot ser hur ett felval kan påverka en verksamhet så blir det tydligt att det handlar om idel negativa saker. Verksamheten blir långsammare som en följd av att personalen inte kan hantera programmet. Detta påverkar även arbetsmiljön negativt. De flesta kan förmodligen relatera till hur man känner om datorn man arbetar på krånglar, eller hur?

En annan negativ aspekt av en programvara som inte är optimal för den verksamhet man driver är att den kostar en massa pengar. All den tid man lägger ner på att försöka lösa problem - och släcka bränder - innebär också att man aktivt valt bort tid från den huvudsakliga kärnan i verksamheten. Tid är pengar - och med fel programvara så handlar det om bortkastade sådana.

Uppdatera er programvara

Samtidigt så måste man också hålla sig ajour med uppdateringar och med de möjligheter som finns i dagens samhälle. Det finns en massa olika alternativ att välja bland vad gäller programvara. Att bita sig fast vid en gammal sådan kan vara förödande - både sett till att man, indirekt, kan tappa tempo och sett till att man exponeras för en ökad risk för exempelvis virus och olika cyberattacker om programvaran är inaktuell.

Dags att byta således och här är rådet väldigt enkelt: kontakta de som kan och de som har kunskap. Kort sagt: köp er nya programvara från ett företag som A) kan hjälpa er att, utifrån er verksamhet och era unika behov, hitta rätt programvara och som B) kan gå igenom alla funktioner med samtliga era anställda. Genom detta kan ni snabbt komma igång med arbetet och skapa en effektivare verksamhet och arbetsgång.

Fastighetsautomation, ditt sätt att vara klimatsmart och samtidigt spara pengar

24 Aug 2022

Gör din byggnad kostnadseffektiv och bättre för klimatet med fastighetsautomation. Den blir också trevligare att vistas i för dina kunder och medarbetare.

Vi behöver alla vara med och rädda klimatet. Med fastighetsautomation kan du på ett enkelt sätt ta ditt ansvar för miljön samtidigt som du sparar pengar åt ditt företag. Du låter datorer göra jobbet. De samlar in information om din byggnad och sammanställer datan över exempelvis hur många människor som befinner sig i byggnaden och vilken temperatur det är utomhus.

Systemet analyserar den insamlade datan och reglerar huset därefter för att minska energiförbrukningen och därmed kostnaden. Ett sånt här system ger dig också möjlighet att snabbt upptäcka skador eller brand i byggnaden. Om en fara uppdagas så underrättas du om det. Vill du själv läsa av den data som samlas in kan du göra det och sedan ställa in byggnadens funktioner så som du vill ha dem.

Få nöjdare kunder och medarbetare med hjälp av fastighetsautomation

När du använder dig av fastighetsautomation hjälper du också till att skapa en trevligare upplevelse för de som ska använda byggnaden. Genom rätt ljus, ljudstyrka och inomhustemperatur skapar man välbefinnande och när människor trivs ökar också deras produktivitet och kreativitet, vilket såklart gynnar företaget.

Så oavsett om du planerar en ny fastighet eller vill förbättra en redan befintlig byggnad så borde du ta steget till att automatisera den. För din skull, för dina besökares och medarbetares skull samt för hela vår planet som tjänar på när vi alla tänker ett steg längre kring hur mycket energi vi förbrukar.

Få hjälp med att hitta den teknik du behöver med Smartsign

13 Jun 2022

Håller du digitala kurser eller har du möten över nätet? Vill du ha teknik som är pålitlig och fungerar utan krångel? Få perfekt ljud och bild med smartsign.

Idag är digital närvaro inget konstigt. Utvecklingen har gått fort, och idag är det en självklarhet att kunna erbjuda föreläsningar, kurser och möten digitalt. Även om det ibland är ett komplement, så har många upptäckt fördelen med att kunna närvara på distans, liksom att kuna nå ut på distans.

Den senaste tidens omständigheter, har tvingat många att hitta lösningar för digitala möten, och nu när det har etablerats, försöker man optimera tekniken. Man vill inte göra avkall på kvalité bara för att det sker digitalt.

Från rätt kabel till installation av AV-teknik med smartsign

För många är det inte lätt att veta vad man behöver i olika situationer av digital kommunikation. Handlar det om undervisning? Vill du kunna interagera med användarna? Är det viktigt att ljudet är bra? Hur vill du kunna växla bild, rörligt, stilla? Tekniken finns, låt en firma som är proffs både på installation och service av digitala hjälpmedel i olika slags lokaler hjälpa dig med dina behov. Vi kan kalla det för smartsign, att skräddarsy AV-teknik för olika behov.

Använd proffs för planering, val av utrustning, installation, samt servicen som viktig för att utrustningen ska fungera över tid. Med rätt utrustning öppnar sig möjligheten att kommunicera på ett helt nytt sätt, som vi idag börjar bli alltmer vana vid och också ställer högre krav på. Använd smartsign.

Vikten av ett säkert datasystem

18 Nov 2020

I dagens samhälle vill man kunna förlita sig på att datasystemen är säkra från intrång. Men tekniken går ständigt framåt. Inte bara hos säkerhetsföretagen utan även hos de kriminella.

För gemene man är det inte något man går och funderar på dagligen. Men i företag som driver verksamhet där mycket information finns i datasystem och på internet är verkligheten en helt annan. Driver man ett företag med informationsflöden som endast är till för företagets anställda och högsta ledning är det viktigt att optimera sin it-säkerhet med jämna mellanrum. Samtidigt är det viktigt att personalen vet vad som ska göras vid ett eventuellt intrång.

Att hyra in ett säkerhetsbolag

Ordet får många att osökt tänka på vakter som skyddar företag från inkräktare i den materiella världen. Men ett säkerhetsbolag gör så mycket mera. Faktum är att med exakt samma ord kan man beskriva dataskyddssystem. För de mindre företag som inte har en egen säkerhetsavdelning finns möjligheten att de kan hyra in ett säkerhetsföretag för att i säkerhetssyfte försöka bryta sig in i datasystemen. Detta gör man för att hitta luckor där personer utan behörighet skulle kunna ta sig in och leta reda på hemlig information. Om de skulle hitta någon lucka i systemet informeras företaget. De får då råd om vad som behöver göras för att det inte ska kunna hända i verkligheten. Detta är inte ett engångstest utan bör göras regelbundet. Säkerhetsföretagen kan ta fram ett program specifikt för att användas i sökningen hos kunden.

Den mänskliga faktorn

För att säkerhetssystemen ska kunna fungera måste personalen ha kunskaper. Därför kan även säkerhetsbolagen anordna kurser. På en sådan kurs iscensätter man olika möjliga scenarion på företaget. Utefter dem får personalen träna på att snabbt ingripa och göra åtgärder för att stoppa inkräktaren. Allt detta gör man för att i en verklig situation kunna hantera den stress som kommer med utmaningen att snabbt kunna ta kommandot och lösa problemet enligt bestämda rutiner. Dessa tester där man försöker bryta sig in i datorsystemet kallas penetrationstest för datorsystem. Dessa har som syfte att förebygga brott mot företagets datorer.

De här testerna är inte något nytt även om dataåldern är förhållandevis ung. De började göras redan på 1970-talet då en datapionjär fick uppdraget för att kunna utreda hot mot Pentagon. Detta för att på samma vis försöka att hitta dessa luckor och täta dem, skulle man kunna säga. Något som av förståeliga skäl var av yttersta vikt.

Söker du en billig gamingdator?

27 Jan 2020

Gaming har blivit en folkrörelse och man kan idag se att populära spel som Counterstrike, Fortnite och Call of Duty finns i nästan varje ungdoms - och vuxen också, för den delen - hem. Det är egentligen inga nyheter kring detta. Vi har alltid spelat och skillnaden nu mot förr är att vi kan spela mot varandra oavsett var i världen vi bor. Som en logisk följd av internet så har också möjligheterna till onlinespel gjort att det skapats en global rörelse.

Idag finns det till och med landslag inom E-sport och de största stjärnorna där är stjärnor på samma sätt som exempelvis Messi, Ronaldo och Zlatan (som för övrigt också är en hängiven gamer).

För att spela spel online och för att bli en skicklig gamer så krävs det rätt verktyg och rätt utrustning. Det handlar till mångt och mycket om en materialsport. Men, det är en materialsport på samma sätt som exempelvis golf är det: man spelar med det man trivs med. Detta innebär att exempelvis en billig gamingdator kan vara lika bra som en dyrare sådan. Huvudsaken är att man trivs och att den gamingdator man har uppfyller de krav man ställer på sin spelupplevelse.

En billig gamingdator ger en bra spelupplevelse

En billig gamingdator kan man idag egentligen säga är enkel att få tag på. Detta förklaras av utvecklingen. På samma sätt som inom annan teknik så kommer det hela tiden nya innovationer som trycker undan den äldre tekniken och därigenom också gör den billigare.

Detta innebär att en billig gamingdator idag - om du köper den ny i butik - inte alls kommer att ge dig en sämre spelupplevelse. För en vanlig spelare på hobbynivå så behöver man sällan det dyraste och den mest tekniskt utvecklade gamingdatorn; där kommer man ganska långt med en billig modell.

Ska jag välja en laptop eller en stationär gamingdator?

Om du vill uppgradera dig eller köpa din första gamingdator så är en given fråga den som handlar om huruvida datorn i fråga ska vara stationär eller en laptop. Det som skiljer en gamingdator mot en dator som används för arbete och för vanlig surf är att de flesta väljer den stationära lösningen.

Det förklaras av att en stationär dator är modulär och att den kan förändras. Det går hela tiden att köpa till nya komponenter och genom detta också göra den snabbare. En annan fördel är att man får en bättre kylning av datorn, något som leder till att den låter avsevärt mycket mindre än en laptop för gaming.

Nackdelen med en stationär dator är logisk: lagt kort ligger. Den är svår att flytta och om man som gamer vill besöka olika event och mässor så kan man också få en ganska problematisk resa framför sig.

Laptops för gaming blir populärare

Laptops för gaming har kommit stort under senare år. Det handlar om en naturlig reaktion sett till smidighet och mobilitet. Vill du spela någon annanstans än i hemmet så tar du med din gaming-laptop och kan direkt börja spela så fort du satt dig ner. Nackdelen är att dessa kommer att låta betydligt mer än vad en stationär dator gör - kylningen är vida underlägsen - och att priset är avsevärt mycket högre.

Baserat på detta så kan man alltså säga att en billig gamingdator är stationär och att en dyrare är av laptop-modell. Givetvis så finns det dock skillnader mellan modeller och den utrustning som finns i datorn också. Vad en billig gamingdator är, det ligger mycket i betraktarens ögon. Vad vill du ha för dina pengar och hur mycket är du beredd att betala för din spelupplevelse? Vi skulle emellertid säga att dagens gamingdatorer, nästan oavsett prisklass, kommer att tillfredsställa dig som spelar på en ren hobbynivå.

Så får du tag i experter på IT

14 Sep 2019

Visste du att du alltid kan hyra en IT-expert? Det finns bemanningsföretag som hyr ut sin personal, på precis samma sätt som man hyr en sekreterare, vårdpersonal, läkare eller någon annan med ett annat yrke. Det skiljer sig heller inte åt särskilt mycket att hyra en sjuksköterska som att hyra en IT-expert. Man kan antingen ha en slags anställning men då för en kortare tid, inte mer än 2 år, genom att anlita bemanningsbolaget och slipper på så sätt arbetsgivaravgifter och det slags ansvar som man som arbetsgivare egentligen har för sina anställda.

Låta IT-konsulten sköta all IT

När man inser att man behöver en IT-konsult kanske man har behov av att den IT-konsulten tar hand om och ansvarar för det som har med IT att göra på företaget. En IT-konsult bör då kunna hantera allt som har med montjönster, servrar och infrastruktur på företaget. Man kan även endast hyra en IT-konsult per timme, om man inte tror att man kommer att behöva den IT-konsulten mer än bara för några timmar. Det ställer stora krav på IT-konsulten som tar betalt för tjänsterna som IT-konsult. De bör då kunna ansvara för allt som har med datorer, skrivare, routrar och bredband att göra. De bör även kunna lösa problem som man kanske har med sin internet, sin säkerhet när det kommer till IT och kunna skydda viktig information.

Flest IT-konsulter finns i Stockholm

Att de flesta IT-konsulter finns att finna i Stockholm är kanske inte så konstigt. Det är där de flesta högutbildade samlas, det är där som de kan få det slags jobb med den lön som de önskar sig och det är där som de har störst chans att få jobba med det slags jobb som de vill ha. Så vill man få tag i en IT-konsult är det i Stockholm som man bör leta i första hand. Är det ett uppdrag för en längre tid, gäller det att man hittar någon som kan tänka sig att arbeta på annan ort ett tag. Det blir då upp till var och en som arbetar som IT-expert och konsult om de vill ta på sig uppdraget att flytta från Stockholm för längre eller kortare tid. Ligger företaget då på annan ort, och behöver en IT-konsult kanske man hellre ska leta lite närmare orten än att vända sig till Stockholm. Däremot kan kompetensen ligga i huvudstaden. Här kan du läsa mer om IT-konsulter i Stockolm på: https://liminity.se/it-konsulter-stockholm.

När du behöver ett IT-konsultbolag i Stockholm

9 Sep 2019

Är det trassligt med er IT på företaget? Saknar ni någon som vet hur man kan lösa olika IT-frågor och problem? Då kan man alltid försöka anlita ett  IT-konsultbolag i Stockholm som kan komma ut och hjälpa till och lösa problemen. Det finns inget mer irriterande att inte få en lösning på IT-trassel. I och med att vi arbetar alltmer digitalt är det så viktigt att ha ett internet som fungerar precis som det ska.

Skaffar man sig rätt IT-konsulter kan de driva på utvecklingen i företaget. IT-avdelningen kan se till så att lönsamheten ökar, effektiviseringen blir bättre, större och att inkomsterna ökar. Eftersom arbetet sker på digital väg, har det blivit allt viktigare att IT-arbetet är väl oljat och går som smort. Oberoende om arbetet med ekonomi, marknadsföring, bokföring, administration är man beroende av digitala verktyg och tillgång till internet. Då är det mycket viktigt att alla på företaget har tillgång till det som sparas på en extern server, har tillgång till det datorprogram som man använder på företaget.

Så går det till att anlita en IT-konsult

Om man har konstaterat att man behöver ta in en IT-konsult, bör man först och främst diskutera inom företaget vad det är man behöver konsulten till, ju tydligare man är med vad IT-konsulten ska göra och hur problemet bör vara löst, desto bättre och snabbare når man det uppsatta målet. När man väl har bestämt vad man ska göra med en IT-konsult och hur man vill utnyttja hennes, eller hand kunskap, är det sedan bara att ta kontakt med ett IT-bolag och fråga om de har just den kompetens som man behöver i sitt företag. Får man sedan någon konsult som kan komma ut till företaget och erbjuda olika IT-lösningar, så bör man skriva avtal om vad som ska åstadkommas. 

Regelbunden uppföljning

Bland det viktigaste som man sedan bör göra under tiden som  IT-konsulten finns ute i företaget, är att ha regelbunden uppföljning så att man vet att företaget får den slags hjälp som man behöver. Eftersom en konsult är ute hos företaget endast en kort tid, är det viktigt att företaget får exakt den slags hjälp som de behöver. Därför kan man behöva göra regelbundna uppföljningar när man kontrollerar att IT_konsulten gör rätt slags arbete och att man på företaget är nöjd med IT-konsulten. Även efter att IT-konsulten har varit ute i företaget, kan man även senare ge support och hjälp på distans.

Allt större behov av IT-rekryteringar

10 Jul 2019

Dagens arbetsplatser ser verkligen annorlunda ut, jämfört med för 40-50 år sedan. Före millennieskiftet arbetade de flesta med papper och penna. Även om det oftast fanns den avdelning som arbetade med datorer, skedde ändå det mesta arbetet via papper och penna. Den som arbetade som journalist på landets tidningsredaktioner, hade med sig penna och block när de åkte ut och rapporterade om olika händelser som skedde.

De hade med sig fotografer som tog svart-vita, eller bilder i färg. När de återkom till redaktionerna skrev de ner sina artiklar på en skrivmaskin, som man sedan lämnade till till en datoravdelning, som i sin tur gjorde om artiklarna till digitala texter. Fotograferna framkallade bilderna, som sedan scannades in i en dator som gjorde bilden digital. Sättarna fick sedan texter och bilder på digitalt sätt och gjorde tidningens layout i datorn.

Idag skriver alla journalister sina artiklar direkt i datorerna. Fotograferna framkallar inte längre sina bilder, utan fotograferna tar digitala bilder som de matar in direkt i datorn. En art-director gör tidningarnas sidor direkt i ett program i datorn som i sin tur sänder alla digitala tidningssidor för tryck i ett tryckeri.

Detta förändrade arbetssätt i alla branscher

De flesta som arbetade innan millennieskiftet kan känna igen sig i brytpunkten mellan det analoga och det digitala arbetssättet. På så sätt har alla arbetsplatser blivit beroende av digitala arbetssätt, arbetsredskap och med det har det vuxit fram ett stort behov av IT-tekniker som kan lösa de olika slags problem som kan uppstå när alla på företagen ska arbetar med datorer.

Företagen behöver IT-tekniker som kan både programmera datorerna, som kan skydda datorerna, som kan lägga upp nyckeltal, lägga upp reklam, arbetar med ekonomi och så vidare. Det har på så vis vuxit fram ett stort behov av alla slags IT-kunnig personal. Men var ska de tas? Tyvärr utbildas det inte tillräckligt många som kan datorer i Sverige. Våra olika branscher skriker efter folk som kan den kunskap som krävs för att kunna arbeta med datorer och på internet.

Därför finns det en helt ny yrkeskår som enbart arbetar med rekryteringar av IT-kunniga ungdomar och sådana som kanske är självlärda eller som har utbildat sig inom IT. Men det är inte lätt att arbeta med rekryteringar av IT-kunniga människor då det oftast krävs att den som rekryterar andra, själv ska kunna mer om IT, än den som de rekryterar, annars är risken stor att man rekryterar fel person. Läs mer om detta på: https://ants.se.

Så går det till att digitalisera arkiv

4 May 2019

Har du funderat på att göra ditt arkiv digitalt? Det är många som har gjort det och har antingen lyckats eller misslyckats med att förvara arkivet på säkert sätt. De som har följt med i nyheterna den senaste tiden har hört om hur både myndigheter och olika företag har misslyckats kapitalt med att förvara information på säkra sätt. Det är ganska märkligt att inte ens företag som dagligdags arbetar med att förvara information har misslyckats med att förvara den på säkert sätt. 

Det finns säkra sätt att förvara digitalt material

Det enda säkra sättet att förvara digitalt material på är att förvara det på slutna servrar som endast företaget självt har tillgång till. Man måste utgå från att alla användarnamn och lösen alltid kan hackas. Därför kan man inte förvara känsligt material på internet. Har man arkiv som är åtkomliga via internet är de genast utsatta för en avsevärd risk. Så är fallet med alla de samtal till Vårdguiden som enskilda patienter har gjort och som har förvarats på en öppen server, åtkomligt för vem som helst som har kunnat hacka sig genom säkerhetsspärrarna. Man kan inte lita på internet. Det finns inga säkra sätt att förvara saker på internet på säkra sätt. Förvarar man data i egen server, inlåst, är det genast mer säkert än på internet.

Man kan använda både hängslen och livrem

Den som är klok ser till att förvara digitala data både och; alltså både digitalt och i fysisk form. Det kan vara så att man vill förvara digitala data på 100-tals USB:n, eller i en server som man måste komma åt, via fysisk väg och från en särskild dator, och så bör man samtidigt förvara till exempel viktiga dokument i dokumentskåp. Då är man säker på att; man både har kvar dokumenten om det till exempel skulle brinna, eller om man inte har tillgång till el, kan man ändå komma åt dokumenten genom att gå till dokumentskåpen där de förvaras. Endast då vet man att man förvarar dem på säkert sätt.

Så går det till att digitalisera dokument

För att komma till ett arbetssätt som är säkra på båda sätt, behöver man en skanner. Man ser till att skanna in alla dokument. Det finns företag som arbetar med sådant på heltid. De har då oftast någon form av system för att hitta material på säkra och snabba sätt. Bäst är det att ta kontakt med ett sådant företag och få hjälp av dem att digitalisera sitt material. Läs mer på: https://www.digitaliseringavarkiv.se.

Hitta akuttandläkare i Stockholm online

20 Feb 2019

De flesta av oss besöker en tandläkare någon gång per år. Det handlar då om en undersökning och därefter så sker det ofta en behandling av en tandhygienist i samband med detta och där man får ta bort exempelvis tandsten. Mer än så krävs sällan för att ha friska, starka tänder. Borstar man tänderna dagligen, använder tandtråd samt tänker på vad man äter och kombinerar den egna skötseln med tandläkarbesök så kommer man att ge sig själv goda möjligheter att behålla tänderna livet ut.

Emellertid så finns det andra saker som kan ställa till det och som har potential att spoliera dessa planer på ett liv med alla ordinarie tänder intakta hela vägen in på ålderns höst.

Man vet aldrig när olyckan är framme och det är också det som gör att den är svår att parera. Du kan ha spelat innebandy med dina arbetskompisar i Stockholm hundra gånger och gjort detta varje onsdag utan några problem. Men, den 101:a gången så hamnar du olyckligt i en närkamp, får en klubba i munnen och slår ut en framtand. Det är ett typiskt exempel på hur tänder kan gå sönder. Dessa kan man dock i många fall rädda och ju snabbare man kan komma i kontakt med en tandläkare - desto större är chanserna.

Speciella tider ger dig bättre möjligheter

En bra sak som många tandläkarmottagningar i Stockholm erbjuder är därför speciella tider för akuttandläkare. Skulle du råka ut för en akut skada - eller tandvärk modell större - så kan du boka en tid hos en akuttandläkare och få vård per omgående. De speciella tiderna är nämligen orubbliga och vigda endast åt den akuttandläkare som arbetar; du går utanför - och före - den ordinarie kön av patienter som bokat långt i förväg.

Det fina är att du kan boka en sådan tid online och att du - i och med detta - slipper bli kopplad och ringa runt till olika mottagningar för att se vilka akuttandläkare som finns. En enkel sökning ger dig svar direkt och den snabba bokning som finns möjlig att göra ger dig möjlighet att behålla tanden i fråga.

Något som även du kan påverka. En nyckel i ett sådant prekärt läge är att hålla tanden blöt. Oavsett om det handlar om vatten, om saliv, om mjölk eller om koksaltlösning så kommer tanden att kunna räddas genom vätska. Du ska aldrig hålla direkt där brottet skett heller; håll tanden längst ute i emaljen. En annan sak du kan prova är att - försiktigt - trycka den på plats igen medan du åker till den akuttandläkare du fått tid hos.

Här finns en akuttandläkare i Stockholm du kan vända dig till.

Så jobbar VVS-firmorna i Stockholm med sina Facebooksidor

3 Feb 2019

Att ha en bra närvaro på nälogo, facebooktet är viktigare än någonsin. För många innebär det en snygg hemsida, dit kunderna kan gå för att få information om firman och där kontaktuppgifter finns. För den som vill lägga lite mer energi på detta kan det löna sig att jobba mycket med sociala medier. I allmänhet kan nog VVS-branschen sägas inte vara de vassaste just på detta – men det varierar naturligtvis.

Firma 1

Den första firman i Stockholm vi tittar på har lagt ned tanke bakom Facebooksidan och varumärket i sin helhet. Profilen är miljövänlig och det avspeglas också i inläggen på Facebooksidan. Förutom att skriva om bland annat miljö, skriver man också om allmänna nyheter inom VVS. Inläggen publiceras relativt frekvent.

Sidan har 433 likes och ett antal recensioner, 33 stycken. Sammantaget är betyget bra, som når upp till 4,8 av 5. Många rosar bemötandet.

Firma 2

Den andra VVS-firman i Stockholm sysslar med jourverksamhet för såväl el som VVS. Sidan har 94 gillningar, alltså mindre än en fjärdedel av den första firman. Inläggen kommer lite då och då – någon gång i månaden, vilket också är lite färre när man jämför med den första firman. Inläggen domineras av bilder och videoklipp från arbeten ute hos deras kunder. Det kan till exempel vara vattenläckor eller arbeten i kök.

Firma 3

Den tredje firman vi tittar på är en mindre aktör baserad i södra delarna av Stockholm. De sysslar enbart med VVS och har 63 gillningar på sin sida. I inläggen, som kommer ganska sällan, kan man läsa om nyheter inom VVS (ofta länkar till organisationer och tidningar) samt en del om deras egna arbeten. I allmänhet är intrycket att man inte lägger ned särskilt mycket energi eller tid på att hålla sidan levande.

På sidan finns också ett antal recensioner där besökare kan gå in. De är inte många – fyra stycken – men betyget är å andra sidan gott.

Många saknar närvaro

Många av de firmor i Stockholm vi tittar på saknar närvaro över huvud taget på Facebook och andra sociala medier. En del skulle hävda att man har en del att vinna på detta – men å andra sidan är det svårt att spekulera om enskilda firmors situationer. Kanske har man redan fullt upp och lever på sitt goda rykte. Har man ett gott rykte, finns chansen att man kan klara sig med ytterst minimala nivåer av marknadsföring generellt.

Vi passar på att ge en shout-out till en Stockholms bästa rörmokarfirmor: stockholmvvs.com

 

Är LEI-kod rätt väg att gå?

16 Oct 2018

Många pekar på att vi inte längre kan leva i ett fritt samhälle då varenda sak vi gör också blir övervakat. Det finns någon typ av poäng i detta och det finns också all anledning att fundera över vilka digitala fotspår du vill lämna och vilka bilder du exempelvis väljer att publicera på sociala medier. Men, det är att vara lite väl klädd i folie om man tror att allt övervakas. På det stora hela så finns det inget intresse av att kontrollera privatpersoner och deras förehavanden i den digitala världen.

Däremot så finns det definitivt ett intresse och ett behov av att övervaka företag inom specifika områden och tack vare internet och avancerad teknologi så har också detta blivit lättare; samarbete mellan olika länder har gjort att exempelvis handelsmarknader för finans - aktier, värdepapper, obligationer, derivat och andra finansiella verktyg - kan kontrolleras tydligare. Något som behövs i syfte att förhindra monopol, manipulation och som kan minimera risken för exempelvis börskrascher.

Ett system som arbetats fram gemensamt hos G20-länderna är LEI. Det innebär att företag som arbetar inom finans och som agerar på olika finansmarknader måste verifiera sig själva och sina transaktioner genom en LEI-kod. Ett digitalt avtryck som är unikt för varje företag och som tydligt ger information om vilka som varit inblandade i en transaktion, var de befunnit sig och så vidare; information som dels underlättar deras egen verksamhet och som dels också ger exempelvis Finansinspektionen - och motsvarande i andra länder - tydlig information som går att ta del av långt tillbaka i tiden.

För att svara på frågan i rubriken så är LEI-kod, enligt oss, helt rätt väg att gå. Det är system som behövs och som kommer att göra både den svenska, den europeiska och den globala handeln betydligt säkrare och bättre reglerad.

Registrera ditt företag för LEI

Om du har ett företag som handlar med aktier, värdepapper och exempelvis fonder så är det ganska troligt att du måste börja använda sig av LEI-kod. Det finns vissa undantag och ett sådant handlar om enskilda företag vars årliga omsättning understiger tre miljoner kronor. Till protokollet ska också föras att kravet om att använda LEi inte alls gäller privatpersoner.

Du kan registrera dig för LEI-kod via din bank eller online hos en auktoriserad återförsäljare. Det senare ger en smidigare resa och ger dig din LEI-kod lite snabbare. Priset varierar och ligger någonstans kring 1200 kronor där man måste förnya årligen och där då priset också blir lite lägre - omkring 1000 kronor.

En sista sak: vad är då egentligen en LEI-kod? Det handlar om en unik serie av alfanumeriska siffror om tjugo stycken. Den går inte att kopiera och den blir således totalt unik för varje företag.

Läs mer här: https://www.leikod.nu.

Tekniska texter - svåra att förstå?

12 Oct 2018

Det finns någonting talande i olika manualer och instruktioner och detta i form av att de är skrivna på ett sådant sätt att de ter sig omöjliga att förstå. Handen på hjärtat här - hur många gånger har du lyckats installera en tv, uppdaterat en dator eller gjort någon typ av installation och lyckats på första försöket. De flesta av dessa texter är dessutom skrivna med engelska som ursprungstext och har därefter översatts till olika språk; det kan i sin tur ha gjort att viktiga delar försvunnit.

I många fall så har man också översatt på ett så pass slarvigt sätt att de engelska orden fortfarande är kvar och att man som lekman inte bara ska förväntas begripa vad dessa betyder - de är dessutom så pass avancerade att de är omöjliga att sätta in ett sammanhang.

Få vet ens de svenska namnen på olika tekniska komponenter och att då få en massa engelska ord kastade i ansiktet gör det hela omöjligt att ta sig igenom. Det här gäller egentligen alla tekniska texter och det finns något exkluderande i detta. Hur ska man som äldre kunna ta sig till en ny teknik om man inte ens kan förstå essensen av manualen?

Frukten av en slarvig översättningsbyrå i Stockholm?

Det finns två scenarion till varför detta sker. Det ena är att man inte bryr sig som företagare. Man vill helt enkelt tala till en yngre generation och man bryr sig inte om att ens försöka översätta en text på ett sådant sätt att även äldre kan begripa vad som står.

En annan möjlighet är att man som företag anlitat en väldigt slapp och slarvig översättningsbyrå. Något som faktisk kan vara fallet och som dessvärre är vanligare än vad man tror. All typ av översättning kräver en delikat hantering av översättaren och det som ofta sker är att man som kund lämnar detta helt i händerna på den översättningsbyrå man anlitar.

Dags att byta översättningsbyrå

Kort sagt: man litar fullt ut på att denna klarar av att göra texten förståelig. Det är naturligt då man sällan kan kontrollera detta - särskilt om det handlar om andra språk än just engelska. Här kan misstag ske och texter kan översättas på ett direkt felaktigt sätt; något som kan bli katastrofalt om det handlar om tekniska texter och manualer.

Ett råd i all välmening är således följande: upplever du som företag att dina instruktioner ofta möts av klagomål så kanske det är dags att se över om det finns någon mer kompetent översättningsbyrå i Stockholm att anlita, till exempel http://www.översättningsbyråstockholm.se.

Nöjesindustrin trappar upp jakten på fildelare

3 Jun 2018

Har du någon gång laddat ner upphovsrättsskyddat material från nätet? Du är inte direkt ensam, i en undersökning som utfördes 2017 uppgav 0%, det vill säga så gott som ingen, att de aldrig laddat ner eller upp  otillåtet material. Men kanske visste du inte att var olagligt? Och kanske det inte ens var det? Debattens vågor går höga kring fildelning. Film- och musikbranschen målar upp det som ett av vår tids stora problem. Samtidigt laddar bevisligen i princip alla ner musik, film och serier, i större eller mindre utsträckning. Många har upphört med det sedan streamingtjänster som Spotify, Netflix och HBO, men trots att utbudet hos dessa tjänster är stort, saknar många konsumenter det de är ute efter och väljer att ladda ner innehållet från nätet. Det ska dock inte stickas under stol med att men de gör det medvetet för att slippa betala, som en livsstil. Det är också dessa personer som står för de absolut flesta ned- och uppladdningar som görs.

Driver in pengar med hot

Men eftersom fildelning är såpass svårbevisat har nöjesindustrin nu bytt taktik. I stället för att jaga rätt på de stora förövarna satsar man i stället på att ställa ekonomiska krav på vanligt folk som anklagas för att ha laddat ner någon enstaka film. En dansk advokatfirma har fått i uppdrag att skicka ut kravbrev till tiotusentals hushåll och hota med rättsliga åtgärder om de inte omedelbart sätter in en ”förlikningssumma”. Detta är naturligtvis ren utpressning, ett sätt att skrämma vanligt folk till att betala, vilket många gör. Helt i onödan visar det sig, eftersom utebliven betalning inte har lett till ett enda fall i domstol. Advokatbyrån vet att det skulle vara lönlöst och också  princip omöjligt att dra alla dessa personer inför rätta.

Vad är lagligt och olagligt?

Det är olagligt både att ladda upp och att ladda ner upphovsskyddat material på Internet, men fildelning är i sig inte olagligt. Att ladda upp och sprida egna bilder eller fritt så kallat Creative Commons-innehåll är helt lagligt. Att säga att fildelning är olagligt generellt är således fel. Inte heller är det olagligt att streama upphovsrättsskyddat material från sajter som inte äger rättigheterna att visa den. För att det ska bli olagligt måste en kopia göras och sparas på datorn. Men i kravbreven påstås annat.

Halvsanningar och rena påhitt

Advokatbyrån formulerar sig mycket kring vad de anser vara ett intrång i upphovsrätten och vad som är lagöverträdelser. Till exempel skriver de att en person är ansvarig vad som laddas ner på hans öppna nätverk, trots att det inte stämmer. En person kan aldrig åtalas om någon annan laddat ner en film på hans nätverk. Enligt Ipred, som är den lag som handlar om nedladdning av upphovsskyddat material, ska ej heller folk som har laddat ner någon enstaka film straffas, utan insatserna ska riktas mot de som bedriver olaglig fildelning i stor skala.

Hör med en advokat om du är osäker

Har du fått ett kravbrev gällande skadestånd och hot om rättegång, kan du ignorera det och slänga det i papperskorgen. Ditt fall kommer aldrig att tas upp i en rättegång. Känner du dig osäker, kontakta en advokat med koll på upphovsrätt och låt denne stilla dina farhågor. Har du bara streamat eller laddat ner några enstaka filmer då och då, som i princip alla svenskar gjort vid något tillfälle, har du ingenting att oroa dig för. Vi kan tipsa om Salmi Partners.

En fruktlös jakt

En EU-undersökning som gjordes 2017 visar dessutom tydligt att nedladdningen av film och musik inte har någon mätbar effekt på försäljningen. Denna rapport presenterades aldrig men grävdes upp av en tysk politiker och presenterades för allmänheten. Kanske vore det bästa för filmindustrin om de gav upp jakten på privatpersoners småskaliga nedladdning och i stället satsade pengarna på att göra bättre film?

← Äldre inlägg