Är LEI-kod rätt väg att gå?

Många pekar på att vi inte längre kan leva i ett fritt samhälle då varenda sak vi gör också blir övervakat. Det finns någon typ av poäng i detta och det finns också all anledning att fundera över vilka digitala fotspår du vill lämna och vilka bilder du exempelvis väljer att publicera på sociala medier. Men, det är att vara lite väl klädd i folie om man tror att allt övervakas. På det stora hela så finns det inget intresse av att kontrollera privatpersoner och deras förehavanden i den digitala världen.

Däremot så finns det definitivt ett intresse och ett behov av att övervaka företag inom specifika områden och tack vare internet och avancerad teknologi så har också detta blivit lättare; samarbete mellan olika länder har gjort att exempelvis handelsmarknader för finans - aktier, värdepapper, obligationer, derivat och andra finansiella verktyg - kan kontrolleras tydligare. Något som behövs i syfte att förhindra monopol, manipulation och som kan minimera risken för exempelvis börskrascher.

Ett system som arbetats fram gemensamt hos G20-länderna är LEI. Det innebär att företag som arbetar inom finans och som agerar på olika finansmarknader måste verifiera sig själva och sina transaktioner genom en LEI-kod. Ett digitalt avtryck som är unikt för varje företag och som tydligt ger information om vilka som varit inblandade i en transaktion, var de befunnit sig och så vidare; information som dels underlättar deras egen verksamhet och som dels också ger exempelvis Finansinspektionen - och motsvarande i andra länder - tydlig information som går att ta del av långt tillbaka i tiden.

För att svara på frågan i rubriken så är LEI-kod, enligt oss, helt rätt väg att gå. Det är system som behövs och som kommer att göra både den svenska, den europeiska och den globala handeln betydligt säkrare och bättre reglerad.

Registrera ditt företag för LEI

Om du har ett företag som handlar med aktier, värdepapper och exempelvis fonder så är det ganska troligt att du måste börja använda sig av LEI-kod. Det finns vissa undantag och ett sådant handlar om enskilda företag vars årliga omsättning understiger tre miljoner kronor. Till protokollet ska också föras att kravet om att använda LEi inte alls gäller privatpersoner.

Du kan registrera dig för LEI-kod via din bank eller online hos en auktoriserad återförsäljare. Det senare ger en smidigare resa och ger dig din LEI-kod lite snabbare. Priset varierar och ligger någonstans kring 1200 kronor där man måste förnya årligen och där då priset också blir lite lägre - omkring 1000 kronor.

En sista sak: vad är då egentligen en LEI-kod? Det handlar om en unik serie av alfanumeriska siffror om tjugo stycken. Den går inte att kopiera och den blir således totalt unik för varje företag.

Läs mer här: https://www.leikod.nu.

16 Oct 2018