Att arbeta vid bildskärm

En vanlig vardagsmorgon i Stockholm myllrar det av människor i tunnelbanan, på bussar och på gator och torg. För de flesta av dem är det  den enda motion de får på hela dagen, förutom när de återvänder hem från arbetet. Att sitta framför en dator eller någon annan typ av bildskärm timmar i sträck är något som hundratusentals svenskar gör dagligen i sitt arbete. Datorernas användningsområde har utvidgats från att handla främst om textinmatning och databashantering nu innefattar allt från det enormt vida begreppet IT till avancerad mjukvara för maskinstyrning, ljud- och bildhantering och mycket mer. Dock är det färre som idag klagar på värk i rygg och nacke än för 15 år sedan. Det beror på att stor vikt har lagts i Sverige på att informera om riskerna med stillasittande arbete och vikten av att ha en ergonomisk arbetsmiljö. Vikten av en ergonomisk arbetsmiljö kan inte nog understrykas. Bra, anpassningsbara kontorsmöbler, god ventilation och ljus är helt väsentliga för att skapa bra villkor för den som arbetar vid en bildskärm.

Fortfarande mycket värk

Jobbar du framför en skärm och har upplevt problem med värk i rygg och nacke, eller trötta ögon? Du är inte ensam. Trots det vi nämnde i inledningen, att färre svenskar idag klagar på värk på grund av stillasittande arbete, är det fortfarande ett vanligt problem. Många arbetsgivare bagatelliserar helt  enkelt riskerna med oergonomiskt arbete, de tycker att inköp av, i deras tycke, dyra kontorsmöbler, ordentliga fläktsystem med mera är dåligt investerade pengar. Detta är inte bara ogenomtänkt utan dessutom olagligt. Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivare och arbetstagare en gemensam skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö på sin arbetsplats, där det främsta ansvaret självklart ligger på arbetsgivaren.

Skyldigheter

Din chef har en skyldighet att se till att ni personalen får prova ut ordentliga kontorsmöbler som passar er och går att anpassa efter er som individer. Stolarna ska vara höj- och sänkbara, de ska ha nackstöd och dessutom kunna svikta. Ditt skrivbord bör vara höj- och sänkbart så att du kan växla mellan sittande och stående arbetsställning. Även du har en skyldighet gentemot dig själv att tänka på arbetsställningen. Ställ en klocka så att du kan bli påmind om när det dags att byta ställning, sträcka på benen eller ta en kort promenad. Skärmen ska vara modern och anpassad för långtidsarbete, stor och lättavläst. Vidare måste skärmen kunna flyttas efter ljusförhållandena och tangentbord och mus ska vara ergonomiskt anpassade.

God ventilation och bra belysning är också viktiga faktorer när man sitter stilla framför en bildskärm. Ett tempererat arbetsklimat som fungerar för stillasittande och mycket insläpp av dagsljus är att rekommendera.

Arbetsmiljöombud

Ett bra sätt att påverka arbetsmiljön på sin arbetsplats är att bli arbetsmiljöombud. Då kan du scanna av stämningen i arbetsgruppen, lägga fram förslag och driva fram förbättringar för dig och dina kollegor. Chefen kommer att se att när er arbetsmiljö blir bättre, blir resultatet det också.

3 Oct 2017