Fastighetsautomation, ditt sätt att vara klimatsmart och samtidigt spara pengar

Gör din byggnad kostnadseffektiv och bättre för klimatet med fastighetsautomation. Den blir också trevligare att vistas i för dina kunder och medarbetare.

Vi behöver alla vara med och rädda klimatet. Med fastighetsautomation kan du på ett enkelt sätt ta ditt ansvar för miljön samtidigt som du sparar pengar åt ditt företag. Du låter datorer göra jobbet. De samlar in information om din byggnad och sammanställer datan över exempelvis hur många människor som befinner sig i byggnaden och vilken temperatur det är utomhus.

Systemet analyserar den insamlade datan och reglerar huset därefter för att minska energiförbrukningen och därmed kostnaden. Ett sånt här system ger dig också möjlighet att snabbt upptäcka skador eller brand i byggnaden. Om en fara uppdagas så underrättas du om det. Vill du själv läsa av den data som samlas in kan du göra det och sedan ställa in byggnadens funktioner så som du vill ha dem.

Få nöjdare kunder och medarbetare med hjälp av fastighetsautomation

När du använder dig av fastighetsautomation hjälper du också till att skapa en trevligare upplevelse för de som ska använda byggnaden. Genom rätt ljus, ljudstyrka och inomhustemperatur skapar man välbefinnande och när människor trivs ökar också deras produktivitet och kreativitet, vilket såklart gynnar företaget.

Så oavsett om du planerar en ny fastighet eller vill förbättra en redan befintlig byggnad så borde du ta steget till att automatisera den. För din skull, för dina besökares och medarbetares skull samt för hela vår planet som tjänar på när vi alla tänker ett steg längre kring hur mycket energi vi förbrukar.

24 Aug 2022