Så går det till att digitalisera arkiv

Har du funderat på att göra ditt arkiv digitalt? Det är många som har gjort det och har antingen lyckats eller misslyckats med att förvara arkivet på säkert sätt. De som har följt med i nyheterna den senaste tiden har hört om hur både myndigheter och olika företag har misslyckats kapitalt med att förvara information på säkra sätt. Det är ganska märkligt att inte ens företag som dagligdags arbetar med att förvara information har misslyckats med att förvara den på säkert sätt. 

Det finns säkra sätt att förvara digitalt material

Det enda säkra sättet att förvara digitalt material på är att förvara det på slutna servrar som endast företaget självt har tillgång till. Man måste utgå från att alla användarnamn och lösen alltid kan hackas. Därför kan man inte förvara känsligt material på internet. Har man arkiv som är åtkomliga via internet är de genast utsatta för en avsevärd risk. Så är fallet med alla de samtal till Vårdguiden som enskilda patienter har gjort och som har förvarats på en öppen server, åtkomligt för vem som helst som har kunnat hacka sig genom säkerhetsspärrarna. Man kan inte lita på internet. Det finns inga säkra sätt att förvara saker på internet på säkra sätt. Förvarar man data i egen server, inlåst, är det genast mer säkert än på internet.

Man kan använda både hängslen och livrem

Den som är klok ser till att förvara digitala data både och; alltså både digitalt och i fysisk form. Det kan vara så att man vill förvara digitala data på 100-tals USB:n, eller i en server som man måste komma åt, via fysisk väg och från en särskild dator, och så bör man samtidigt förvara till exempel viktiga dokument i dokumentskåp. Då är man säker på att; man både har kvar dokumenten om det till exempel skulle brinna, eller om man inte har tillgång till el, kan man ändå komma åt dokumenten genom att gå till dokumentskåpen där de förvaras. Endast då vet man att man förvarar dem på säkert sätt.

Så går det till att digitalisera dokument

För att komma till ett arbetssätt som är säkra på båda sätt, behöver man en skanner. Man ser till att skanna in alla dokument. Det finns företag som arbetar med sådant på heltid. De har då oftast någon form av system för att hitta material på säkra och snabba sätt. Bäst är det att ta kontakt med ett sådant företag och få hjälp av dem att digitalisera sitt material. Läs mer på: https://www.digitaliseringavarkiv.se.

4 May 2019