Så jobbar VVS-firmorna i Stockholm med sina Facebooksidor

Att ha en bra närvaro på nälogo, facebooktet är viktigare än någonsin. För många innebär det en snygg hemsida, dit kunderna kan gå för att få information om firman och där kontaktuppgifter finns. För den som vill lägga lite mer energi på detta kan det löna sig att jobba mycket med sociala medier. I allmänhet kan nog VVS-branschen sägas inte vara de vassaste just på detta – men det varierar naturligtvis.

Firma 1

Den första firman i Stockholm vi tittar på har lagt ned tanke bakom Facebooksidan och varumärket i sin helhet. Profilen är miljövänlig och det avspeglas också i inläggen på Facebooksidan. Förutom att skriva om bland annat miljö, skriver man också om allmänna nyheter inom VVS. Inläggen publiceras relativt frekvent.

Sidan har 433 likes och ett antal recensioner, 33 stycken. Sammantaget är betyget bra, som når upp till 4,8 av 5. Många rosar bemötandet.

Firma 2

Den andra VVS-firman i Stockholm sysslar med jourverksamhet för såväl el som VVS. Sidan har 94 gillningar, alltså mindre än en fjärdedel av den första firman. Inläggen kommer lite då och då – någon gång i månaden, vilket också är lite färre när man jämför med den första firman. Inläggen domineras av bilder och videoklipp från arbeten ute hos deras kunder. Det kan till exempel vara vattenläckor eller arbeten i kök.

Firma 3

Den tredje firman vi tittar på är en mindre aktör baserad i södra delarna av Stockholm. De sysslar enbart med VVS och har 63 gillningar på sin sida. I inläggen, som kommer ganska sällan, kan man läsa om nyheter inom VVS (ofta länkar till organisationer och tidningar) samt en del om deras egna arbeten. I allmänhet är intrycket att man inte lägger ned särskilt mycket energi eller tid på att hålla sidan levande.

På sidan finns också ett antal recensioner där besökare kan gå in. De är inte många – fyra stycken – men betyget är å andra sidan gott.

Många saknar närvaro

Många av de firmor i Stockholm vi tittar på saknar närvaro över huvud taget på Facebook och andra sociala medier. En del skulle hävda att man har en del att vinna på detta – men å andra sidan är det svårt att spekulera om enskilda firmors situationer. Kanske har man redan fullt upp och lever på sitt goda rykte. Har man ett gott rykte, finns chansen att man kan klara sig med ytterst minimala nivåer av marknadsföring generellt.

Vi passar på att ge en shout-out till en Stockholms bästa rörmokarfirmor: stockholmvvs.com

 

3 Feb 2019