Tekniska texter - svåra att förstå?

Det finns någonting talande i olika manualer och instruktioner och detta i form av att de är skrivna på ett sådant sätt att de ter sig omöjliga att förstå. Handen på hjärtat här - hur många gånger har du lyckats installera en tv, uppdaterat en dator eller gjort någon typ av installation och lyckats på första försöket. De flesta av dessa texter är dessutom skrivna med engelska som ursprungstext och har därefter översatts till olika språk; det kan i sin tur ha gjort att viktiga delar försvunnit.

I många fall så har man också översatt på ett så pass slarvigt sätt att de engelska orden fortfarande är kvar och att man som lekman inte bara ska förväntas begripa vad dessa betyder - de är dessutom så pass avancerade att de är omöjliga att sätta in ett sammanhang.

Få vet ens de svenska namnen på olika tekniska komponenter och att då få en massa engelska ord kastade i ansiktet gör det hela omöjligt att ta sig igenom. Det här gäller egentligen alla tekniska texter och det finns något exkluderande i detta. Hur ska man som äldre kunna ta sig till en ny teknik om man inte ens kan förstå essensen av manualen?

Frukten av en slarvig översättningsbyrå i Stockholm?

Det finns två scenarion till varför detta sker. Det ena är att man inte bryr sig som företagare. Man vill helt enkelt tala till en yngre generation och man bryr sig inte om att ens försöka översätta en text på ett sådant sätt att även äldre kan begripa vad som står.

En annan möjlighet är att man som företag anlitat en väldigt slapp och slarvig översättningsbyrå. Något som faktisk kan vara fallet och som dessvärre är vanligare än vad man tror. All typ av översättning kräver en delikat hantering av översättaren och det som ofta sker är att man som kund lämnar detta helt i händerna på den översättningsbyrå man anlitar.

Dags att byta översättningsbyrå

Kort sagt: man litar fullt ut på att denna klarar av att göra texten förståelig. Det är naturligt då man sällan kan kontrollera detta - särskilt om det handlar om andra språk än just engelska. Här kan misstag ske och texter kan översättas på ett direkt felaktigt sätt; något som kan bli katastrofalt om det handlar om tekniska texter och manualer.

Ett råd i all välmening är således följande: upplever du som företag att dina instruktioner ofta möts av klagomål så kanske det är dags att se över om det finns någon mer kompetent översättningsbyrå i Stockholm att anlita, till exempel http://www.översättningsbyråstockholm.se.

12 Oct 2018