Vikten av ett säkert datasystem

I dagens samhälle vill man kunna förlita sig på att datasystemen är säkra från intrång. Men tekniken går ständigt framåt. Inte bara hos säkerhetsföretagen utan även hos de kriminella.

För gemene man är det inte något man går och funderar på dagligen. Men i företag som driver verksamhet där mycket information finns i datasystem och på internet är verkligheten en helt annan. Driver man ett företag med informationsflöden som endast är till för företagets anställda och högsta ledning är det viktigt att optimera sin it-säkerhet med jämna mellanrum. Samtidigt är det viktigt att personalen vet vad som ska göras vid ett eventuellt intrång.

Att hyra in ett säkerhetsbolag

Ordet får många att osökt tänka på vakter som skyddar företag från inkräktare i den materiella världen. Men ett säkerhetsbolag gör så mycket mera. Faktum är att med exakt samma ord kan man beskriva dataskyddssystem. För de mindre företag som inte har en egen säkerhetsavdelning finns möjligheten att de kan hyra in ett säkerhetsföretag för att i säkerhetssyfte försöka bryta sig in i datasystemen. Detta gör man för att hitta luckor där personer utan behörighet skulle kunna ta sig in och leta reda på hemlig information. Om de skulle hitta någon lucka i systemet informeras företaget. De får då råd om vad som behöver göras för att det inte ska kunna hända i verkligheten. Detta är inte ett engångstest utan bör göras regelbundet. Säkerhetsföretagen kan ta fram ett program specifikt för att användas i sökningen hos kunden.

Den mänskliga faktorn

För att säkerhetssystemen ska kunna fungera måste personalen ha kunskaper. Därför kan även säkerhetsbolagen anordna kurser. På en sådan kurs iscensätter man olika möjliga scenarion på företaget. Utefter dem får personalen träna på att snabbt ingripa och göra åtgärder för att stoppa inkräktaren. Allt detta gör man för att i en verklig situation kunna hantera den stress som kommer med utmaningen att snabbt kunna ta kommandot och lösa problemet enligt bestämda rutiner. Dessa tester där man försöker bryta sig in i datorsystemet kallas penetrationstest för datorsystem. Dessa har som syfte att förebygga brott mot företagets datorer.

De här testerna är inte något nytt även om dataåldern är förhållandevis ung. De började göras redan på 1970-talet då en datapionjär fick uppdraget för att kunna utreda hot mot Pentagon. Detta för att på samma vis försöka att hitta dessa luckor och täta dem, skulle man kunna säga. Något som av förståeliga skäl var av yttersta vikt.

18 Nov 2020