Blogg

Sida 2

RSS

Så går det till att digitalisera arkiv

4 May 2019

Har du funderat på att göra ditt arkiv digitalt? Det är många som har gjort det och har antingen lyckats eller misslyckats med att förvara arkivet på säkert sätt. De som har följt med i nyheterna den senaste tiden har hört om hur både myndigheter och olika företag har misslyckats kapitalt med att förvara information på säkra sätt. Det är ganska märkligt att inte ens företag som dagligdags arbetar med att förvara information har misslyckats med att förvara den på säkert sätt. 

Det finns säkra sätt att förvara digitalt material

Det enda säkra sättet att förvara digitalt material på är att förvara det på slutna servrar som endast företaget självt har tillgång till. Man måste utgå från att alla användarnamn och lösen alltid kan hackas. Därför kan man inte förvara känsligt material på internet. Har man arkiv som är åtkomliga via internet är de genast utsatta för en avsevärd risk. Så är fallet med alla de samtal till Vårdguiden som enskilda patienter har gjort och som har förvarats på en öppen server, åtkomligt för vem som helst som har kunnat hacka sig genom säkerhetsspärrarna. Man kan inte lita på internet. Det finns inga säkra sätt att förvara saker på internet på säkra sätt. Förvarar man data i egen server, inlåst, är det genast mer säkert än på internet.

Man kan använda både hängslen och livrem

Den som är klok ser till att förvara digitala data både och; alltså både digitalt och i fysisk form. Det kan vara så att man vill förvara digitala data på 100-tals USB:n, eller i en server som man måste komma åt, via fysisk väg och från en särskild dator, och så bör man samtidigt förvara till exempel viktiga dokument i dokumentskåp. Då är man säker på att; man både har kvar dokumenten om det till exempel skulle brinna, eller om man inte har tillgång till el, kan man ändå komma åt dokumenten genom att gå till dokumentskåpen där de förvaras. Endast då vet man att man förvarar dem på säkert sätt.

Så går det till att digitalisera dokument

För att komma till ett arbetssätt som är säkra på båda sätt, behöver man en skanner. Man ser till att skanna in alla dokument. Det finns företag som arbetar med sådant på heltid. De har då oftast någon form av system för att hitta material på säkra och snabba sätt. Bäst är det att ta kontakt med ett sådant företag och få hjälp av dem att digitalisera sitt material. Läs mer på: https://www.digitaliseringavarkiv.se.

Hitta akuttandläkare i Stockholm online

20 Feb 2019

De flesta av oss besöker en tandläkare någon gång per år. Det handlar då om en undersökning och därefter så sker det ofta en behandling av en tandhygienist i samband med detta och där man får ta bort exempelvis tandsten. Mer än så krävs sällan för att ha friska, starka tänder. Borstar man tänderna dagligen, använder tandtråd samt tänker på vad man äter och kombinerar den egna skötseln med tandläkarbesök så kommer man att ge sig själv goda möjligheter att behålla tänderna livet ut.

Emellertid så finns det andra saker som kan ställa till det och som har potential att spoliera dessa planer på ett liv med alla ordinarie tänder intakta hela vägen in på ålderns höst.

Man vet aldrig när olyckan är framme och det är också det som gör att den är svår att parera. Du kan ha spelat innebandy med dina arbetskompisar i Stockholm hundra gånger och gjort detta varje onsdag utan några problem. Men, den 101:a gången så hamnar du olyckligt i en närkamp, får en klubba i munnen och slår ut en framtand. Det är ett typiskt exempel på hur tänder kan gå sönder. Dessa kan man dock i många fall rädda och ju snabbare man kan komma i kontakt med en tandläkare - desto större är chanserna.

Speciella tider ger dig bättre möjligheter

En bra sak som många tandläkarmottagningar i Stockholm erbjuder är därför speciella tider för akuttandläkare. Skulle du råka ut för en akut skada - eller tandvärk modell större - så kan du boka en tid hos en akuttandläkare och få vård per omgående. De speciella tiderna är nämligen orubbliga och vigda endast åt den akuttandläkare som arbetar; du går utanför - och före - den ordinarie kön av patienter som bokat långt i förväg.

Det fina är att du kan boka en sådan tid online och att du - i och med detta - slipper bli kopplad och ringa runt till olika mottagningar för att se vilka akuttandläkare som finns. En enkel sökning ger dig svar direkt och den snabba bokning som finns möjlig att göra ger dig möjlighet att behålla tanden i fråga.

Något som även du kan påverka. En nyckel i ett sådant prekärt läge är att hålla tanden blöt. Oavsett om det handlar om vatten, om saliv, om mjölk eller om koksaltlösning så kommer tanden att kunna räddas genom vätska. Du ska aldrig hålla direkt där brottet skett heller; håll tanden längst ute i emaljen. En annan sak du kan prova är att - försiktigt - trycka den på plats igen medan du åker till den akuttandläkare du fått tid hos.

Här finns en akuttandläkare i Stockholm du kan vända dig till.

Så jobbar VVS-firmorna i Stockholm med sina Facebooksidor

3 Feb 2019

Att ha en bra närvaro på nälogo, facebooktet är viktigare än någonsin. För många innebär det en snygg hemsida, dit kunderna kan gå för att få information om firman och där kontaktuppgifter finns. För den som vill lägga lite mer energi på detta kan det löna sig att jobba mycket med sociala medier. I allmänhet kan nog VVS-branschen sägas inte vara de vassaste just på detta – men det varierar naturligtvis.

Firma 1

Den första firman i Stockholm vi tittar på har lagt ned tanke bakom Facebooksidan och varumärket i sin helhet. Profilen är miljövänlig och det avspeglas också i inläggen på Facebooksidan. Förutom att skriva om bland annat miljö, skriver man också om allmänna nyheter inom VVS. Inläggen publiceras relativt frekvent.

Sidan har 433 likes och ett antal recensioner, 33 stycken. Sammantaget är betyget bra, som når upp till 4,8 av 5. Många rosar bemötandet.

Firma 2

Den andra VVS-firman i Stockholm sysslar med jourverksamhet för såväl el som VVS. Sidan har 94 gillningar, alltså mindre än en fjärdedel av den första firman. Inläggen kommer lite då och då – någon gång i månaden, vilket också är lite färre när man jämför med den första firman. Inläggen domineras av bilder och videoklipp från arbeten ute hos deras kunder. Det kan till exempel vara vattenläckor eller arbeten i kök.

Firma 3

Den tredje firman vi tittar på är en mindre aktör baserad i södra delarna av Stockholm. De sysslar enbart med VVS och har 63 gillningar på sin sida. I inläggen, som kommer ganska sällan, kan man läsa om nyheter inom VVS (ofta länkar till organisationer och tidningar) samt en del om deras egna arbeten. I allmänhet är intrycket att man inte lägger ned särskilt mycket energi eller tid på att hålla sidan levande.

På sidan finns också ett antal recensioner där besökare kan gå in. De är inte många – fyra stycken – men betyget är å andra sidan gott.

Många saknar närvaro

Många av de firmor i Stockholm vi tittar på saknar närvaro över huvud taget på Facebook och andra sociala medier. En del skulle hävda att man har en del att vinna på detta – men å andra sidan är det svårt att spekulera om enskilda firmors situationer. Kanske har man redan fullt upp och lever på sitt goda rykte. Har man ett gott rykte, finns chansen att man kan klara sig med ytterst minimala nivåer av marknadsföring generellt.

Vi passar på att ge en shout-out till en Stockholms bästa rörmokarfirmor: stockholmvvs.com

 

Är LEI-kod rätt väg att gå?

16 Oct 2018

Många pekar på att vi inte längre kan leva i ett fritt samhälle då varenda sak vi gör också blir övervakat. Det finns någon typ av poäng i detta och det finns också all anledning att fundera över vilka digitala fotspår du vill lämna och vilka bilder du exempelvis väljer att publicera på sociala medier. Men, det är att vara lite väl klädd i folie om man tror att allt övervakas. På det stora hela så finns det inget intresse av att kontrollera privatpersoner och deras förehavanden i den digitala världen.

Däremot så finns det definitivt ett intresse och ett behov av att övervaka företag inom specifika områden och tack vare internet och avancerad teknologi så har också detta blivit lättare; samarbete mellan olika länder har gjort att exempelvis handelsmarknader för finans - aktier, värdepapper, obligationer, derivat och andra finansiella verktyg - kan kontrolleras tydligare. Något som behövs i syfte att förhindra monopol, manipulation och som kan minimera risken för exempelvis börskrascher.

Ett system som arbetats fram gemensamt hos G20-länderna är LEI. Det innebär att företag som arbetar inom finans och som agerar på olika finansmarknader måste verifiera sig själva och sina transaktioner genom en LEI-kod. Ett digitalt avtryck som är unikt för varje företag och som tydligt ger information om vilka som varit inblandade i en transaktion, var de befunnit sig och så vidare; information som dels underlättar deras egen verksamhet och som dels också ger exempelvis Finansinspektionen - och motsvarande i andra länder - tydlig information som går att ta del av långt tillbaka i tiden.

För att svara på frågan i rubriken så är LEI-kod, enligt oss, helt rätt väg att gå. Det är system som behövs och som kommer att göra både den svenska, den europeiska och den globala handeln betydligt säkrare och bättre reglerad.

Registrera ditt företag för LEI

Om du har ett företag som handlar med aktier, värdepapper och exempelvis fonder så är det ganska troligt att du måste börja använda sig av LEI-kod. Det finns vissa undantag och ett sådant handlar om enskilda företag vars årliga omsättning understiger tre miljoner kronor. Till protokollet ska också föras att kravet om att använda LEi inte alls gäller privatpersoner.

Du kan registrera dig för LEI-kod via din bank eller online hos en auktoriserad återförsäljare. Det senare ger en smidigare resa och ger dig din LEI-kod lite snabbare. Priset varierar och ligger någonstans kring 1200 kronor där man måste förnya årligen och där då priset också blir lite lägre - omkring 1000 kronor.

En sista sak: vad är då egentligen en LEI-kod? Det handlar om en unik serie av alfanumeriska siffror om tjugo stycken. Den går inte att kopiera och den blir således totalt unik för varje företag.

Läs mer här: https://www.leikod.nu.

Tekniska texter - svåra att förstå?

12 Oct 2018

Det finns någonting talande i olika manualer och instruktioner och detta i form av att de är skrivna på ett sådant sätt att de ter sig omöjliga att förstå. Handen på hjärtat här - hur många gånger har du lyckats installera en tv, uppdaterat en dator eller gjort någon typ av installation och lyckats på första försöket. De flesta av dessa texter är dessutom skrivna med engelska som ursprungstext och har därefter översatts till olika språk; det kan i sin tur ha gjort att viktiga delar försvunnit.

I många fall så har man också översatt på ett så pass slarvigt sätt att de engelska orden fortfarande är kvar och att man som lekman inte bara ska förväntas begripa vad dessa betyder - de är dessutom så pass avancerade att de är omöjliga att sätta in ett sammanhang.

Få vet ens de svenska namnen på olika tekniska komponenter och att då få en massa engelska ord kastade i ansiktet gör det hela omöjligt att ta sig igenom. Det här gäller egentligen alla tekniska texter och det finns något exkluderande i detta. Hur ska man som äldre kunna ta sig till en ny teknik om man inte ens kan förstå essensen av manualen?

Frukten av en slarvig översättningsbyrå i Stockholm?

Det finns två scenarion till varför detta sker. Det ena är att man inte bryr sig som företagare. Man vill helt enkelt tala till en yngre generation och man bryr sig inte om att ens försöka översätta en text på ett sådant sätt att även äldre kan begripa vad som står.

En annan möjlighet är att man som företag anlitat en väldigt slapp och slarvig översättningsbyrå. Något som faktisk kan vara fallet och som dessvärre är vanligare än vad man tror. All typ av översättning kräver en delikat hantering av översättaren och det som ofta sker är att man som kund lämnar detta helt i händerna på den översättningsbyrå man anlitar.

Dags att byta översättningsbyrå

Kort sagt: man litar fullt ut på att denna klarar av att göra texten förståelig. Det är naturligt då man sällan kan kontrollera detta - särskilt om det handlar om andra språk än just engelska. Här kan misstag ske och texter kan översättas på ett direkt felaktigt sätt; något som kan bli katastrofalt om det handlar om tekniska texter och manualer.

Ett råd i all välmening är således följande: upplever du som företag att dina instruktioner ofta möts av klagomål så kanske det är dags att se över om det finns någon mer kompetent översättningsbyrå i Stockholm att anlita, till exempel http://www.översättningsbyråstockholm.se.

Nöjesindustrin trappar upp jakten på fildelare

3 Jun 2018

Har du någon gång laddat ner upphovsrättsskyddat material från nätet? Du är inte direkt ensam, i en undersökning som utfördes 2017 uppgav 0%, det vill säga så gott som ingen, att de aldrig laddat ner eller upp  otillåtet material. Men kanske visste du inte att var olagligt? Och kanske det inte ens var det? Debattens vågor går höga kring fildelning. Film- och musikbranschen målar upp det som ett av vår tids stora problem. Samtidigt laddar bevisligen i princip alla ner musik, film och serier, i större eller mindre utsträckning. Många har upphört med det sedan streamingtjänster som Spotify, Netflix och HBO, men trots att utbudet hos dessa tjänster är stort, saknar många konsumenter det de är ute efter och väljer att ladda ner innehållet från nätet. Det ska dock inte stickas under stol med att men de gör det medvetet för att slippa betala, som en livsstil. Det är också dessa personer som står för de absolut flesta ned- och uppladdningar som görs.

Driver in pengar med hot

Men eftersom fildelning är såpass svårbevisat har nöjesindustrin nu bytt taktik. I stället för att jaga rätt på de stora förövarna satsar man i stället på att ställa ekonomiska krav på vanligt folk som anklagas för att ha laddat ner någon enstaka film. En dansk advokatfirma har fått i uppdrag att skicka ut kravbrev till tiotusentals hushåll och hota med rättsliga åtgärder om de inte omedelbart sätter in en ”förlikningssumma”. Detta är naturligtvis ren utpressning, ett sätt att skrämma vanligt folk till att betala, vilket många gör. Helt i onödan visar det sig, eftersom utebliven betalning inte har lett till ett enda fall i domstol. Advokatbyrån vet att det skulle vara lönlöst och också  princip omöjligt att dra alla dessa personer inför rätta.

Vad är lagligt och olagligt?

Det är olagligt både att ladda upp och att ladda ner upphovsskyddat material på Internet, men fildelning är i sig inte olagligt. Att ladda upp och sprida egna bilder eller fritt så kallat Creative Commons-innehåll är helt lagligt. Att säga att fildelning är olagligt generellt är således fel. Inte heller är det olagligt att streama upphovsrättsskyddat material från sajter som inte äger rättigheterna att visa den. För att det ska bli olagligt måste en kopia göras och sparas på datorn. Men i kravbreven påstås annat.

Halvsanningar och rena påhitt

Advokatbyrån formulerar sig mycket kring vad de anser vara ett intrång i upphovsrätten och vad som är lagöverträdelser. Till exempel skriver de att en person är ansvarig vad som laddas ner på hans öppna nätverk, trots att det inte stämmer. En person kan aldrig åtalas om någon annan laddat ner en film på hans nätverk. Enligt Ipred, som är den lag som handlar om nedladdning av upphovsskyddat material, ska ej heller folk som har laddat ner någon enstaka film straffas, utan insatserna ska riktas mot de som bedriver olaglig fildelning i stor skala.

Hör med en advokat om du är osäker

Har du fått ett kravbrev gällande skadestånd och hot om rättegång, kan du ignorera det och slänga det i papperskorgen. Ditt fall kommer aldrig att tas upp i en rättegång. Känner du dig osäker, kontakta en advokat med koll på upphovsrätt och låt denne stilla dina farhågor. Har du bara streamat eller laddat ner några enstaka filmer då och då, som i princip alla svenskar gjort vid något tillfälle, har du ingenting att oroa dig för. Vi kan tipsa om Salmi Partners.

En fruktlös jakt

En EU-undersökning som gjordes 2017 visar dessutom tydligt att nedladdningen av film och musik inte har någon mätbar effekt på försäljningen. Denna rapport presenterades aldrig men grävdes upp av en tysk politiker och presenterades för allmänheten. Kanske vore det bästa för filmindustrin om de gav upp jakten på privatpersoners småskaliga nedladdning och i stället satsade pengarna på att göra bättre film?

En elrenovering ger ett säkrare hem

11 Apr 2018

Hur ser ditt elsystem ut? Det har du - som så många andra - säkerligen ingen aning om. Så länge det fungerar så finns det ingen anledning till oro. Faktum är dock att även ett elsystem har en begränsad livslängd och att man som villaägare bör vara medveten om detta.

Skillnaden mellan ett föråldrat elsystem och exempelvis en fasad som måste målas om med jämna mellanrum är attd en förra faktiskt kan vara en livsfara. El är farligt och måste hanteras korrekt och ha säkra lösningar som minimerar riskerna för olyckor i form av exempelvis bränder. Ett äldre system kan ha ett så pass kraftig slitage att riskerna är för stora. och: du som husägare kan alltså vara helt omedveten om det.

Hur ska man då se på elsystem och vilken livslängd ett sådant normalt har? Man brukar säga att en rimlig tid att förhålla sig till ligger på ungefär femtio år. Vi skulle dock rekommendera att man låter en behörig elektriker genomföra en besiktning om man känner sig osäker. Detta då det, som sagt, kan handla om ren livsfara.

En elektriker uppdaterar alla lösningar

Skulle det vara så att den elektriker du anlitat för en besiktning påpekar att det är dags för ett byte så är detta enbart av goda. Visst, det kommer att kosta lite - men du kommer även att få mycket för pengarna. Det som sker är att alla ledningar,, strömuttag, elcentralen och elmätartavlan byts ut.

Här kan du även gör aktiva tillägg. Bor du i en villa i Stockholm och har en familj så är det idag inte ovanligt att ratiot mellan uttag kontra tekniska hjälpmedel som används till vardags inte stämmer överens och är kompatibla.

Vi har ett större behov idag och en elektriker kan montera- och koppla in fler uttag i de rum där det behövs samt på de ytor där det kommer att vara bäst.Köket, sovrummet och vardagsrummet brukar normalt vara i behov av fler uttag om man ser till äldre hus. Andra tillval som är möjliga att göra är att koppla in exempelvis elburen vattenvärme samt inbrottslarm.

Använd Rot-avdraget för en elektriker

Priset för en elrenovering är svår att sia om då allt utgår från husets storlek, vilken elektriker du anlitar, vilka lösningar (tillval) du vill göra samt vilket material du väljer. Det senare - materialet - varierar ganska mycket i pris, men som lekman så kan kanske göra bäst i att följa de rekommendationer som elektrikern ger. Att spara några tusenlappar initialt, men för en lösning som har sämre hållbarhet är ingen god investering.

Gällande kostnaden för en elektriker så brukar man - mellan tummen och pekfingret - säga att en elrenovering kostar omkring 50.000 kronor. Denna summa inkluderar rot-avdraget och bortser från tillvalen vi ovan nämnde. Det handlar om ett jobb där tre elektriker närvarar och som tar ungefär tre arbetsdagar att slutföra. Och, som sagt - det ger dig ett uppdaterat elsystem som håller i minst 50 år. En tusenlapp om året för att leva säkert.

Lästips: Byta till jordade uttag - anlita ett proffs

Ny teknik i badrummet

20 Mar 2018

Den tekniska utvecklingen går framåt på alla fronter, såväl i Sverige som utomlands. Internationellt står sig Stockholm bra i förhållande till internationell konkurrens, i alla fall vad det gäller innovationslösningar. När det kommer till praktisk användning av tekniken i form av installerade lösningar vid exempelvis badrumsrenoveringar, ligger Stockholm och Sverige lite sämre till.

Undersökningar visar att ett ganska litet antal, 35%, av aktörer inom VVS-branschen har koll på den senaste tekniken och arbetar aktivt för att införliva den i sitt utbud. Många känner att de har ingen eller nästan ingen koll på den nya tekniken, men uttrycker samtidigt en önskan om att lära sig mer och att i framtiden kunna erbjuda ny teknik vid badrumsrenoveringar. Vill man ha ett toppmodernt badrum gäller det således att hitta rätt firma.

Internet of Things

Samtidigt spår experter att utvecklingen kommer att skena iväg ytterligare, och att vi kommer att få se många förändringar inom den närmaste tioårsperioden. Framför allt inom området Internet of Things (IoT), eller Sakernas Internet som det kallas på svenska, kommer ständigt nya produkter och lösningar.

IoT är ett sätt att med internetuppkoppling få vardagliga saker att analysera sin omgivning och att kommunicera med varandra och med sina ägare. Det kan till exempel vara en våg som samtidigt som den väger dig även ger dig information om blodtryck, BMI och puls. Toaletter med automatisk spolning, som även analyserar din avföring för att avgöra ditt hälsotillstånd, är en annan innovation som faktiskt redan finns och som experter tror kan göra entré på den svenska marknaden inom en inte allt för avlägsen framtid.

Beröringsfritt

En annan trend är att så långt som möjligt undvika fysisk kontakt med föremålen, för att förhindra bakteriespridning. I offentliga miljöer är detta redan stort, till exempel sensorer på kranar och på toaletter. Sensorer kan även känna av vem som kommer in i badrummet och erbjuda ett individuellt anpassat program för belysning, ventilation, vattentemperatur, golvvärme etc, för varje familjemedlem. Självöppnande och självlåsande dörrar finns redan ute på marknaden.

Vattentätt

Teknik som tål vatten är en naturlig lösning för ett badrum. Redan nu finns olika lösningar för musikuppspelning i badrummet som inte är förenad med livsfara, till exempel en vattentät bluetooth-högtalare med sugpropp som man lätt fäster på kakelväggen och som låter en njuta av favoritspellistan i badet eller duschen. En fabrikant har till och med tagit fram ett duschmunstycke med inbyggd högtalare.

Vattensnålt och miljövänligt

Snålspolande kranar och toaletter är redan en trend på den svenska marknaden och har blivit mycket populära i Stockholm. Dessa produkter har en bra design, är bekväma att använda, är bra för miljön och sänker dessutom hushållets energikostnader.

Och det är nog ungefär här man ska söka svaren till vilka produkter som kommer at lyckas vinna våra hjärtan, och vilka som kommer att förpassas till historiens skräphög tillsammans med bakmaskinen och googleglasögonen. Finns det ett miljömässigt eller reellt livsförbättrande inslag har en produkt större chans att bli något vi använder och vill ha. Om produkten mest känns som en gimmick kan den kanske sälja ett tag, men sedan glömmas bort. För handen på hjärtat – hur stort behov har du av en toapappershållare som beställer nytt papper när rullen håller på att ta slut?

Att arbeta vid bildskärm

3 Oct 2017

En vanlig vardagsmorgon i Stockholm myllrar det av människor i tunnelbanan, på bussar och på gator och torg. För de flesta av dem är det  den enda motion de får på hela dagen, förutom när de återvänder hem från arbetet. Att sitta framför en dator eller någon annan typ av bildskärm timmar i sträck är något som hundratusentals svenskar gör dagligen i sitt arbete. Datorernas användningsområde har utvidgats från att handla främst om textinmatning och databashantering nu innefattar allt från det enormt vida begreppet IT till avancerad mjukvara för maskinstyrning, ljud- och bildhantering och mycket mer. Dock är det färre som idag klagar på värk i rygg och nacke än för 15 år sedan. Det beror på att stor vikt har lagts i Sverige på att informera om riskerna med stillasittande arbete och vikten av att ha en ergonomisk arbetsmiljö. Vikten av en ergonomisk arbetsmiljö kan inte nog understrykas. Bra, anpassningsbara kontorsmöbler, god ventilation och ljus är helt väsentliga för att skapa bra villkor för den som arbetar vid en bildskärm.

Fortfarande mycket värk

Jobbar du framför en skärm och har upplevt problem med värk i rygg och nacke, eller trötta ögon? Du är inte ensam. Trots det vi nämnde i inledningen, att färre svenskar idag klagar på värk på grund av stillasittande arbete, är det fortfarande ett vanligt problem. Många arbetsgivare bagatelliserar helt  enkelt riskerna med oergonomiskt arbete, de tycker att inköp av, i deras tycke, dyra kontorsmöbler, ordentliga fläktsystem med mera är dåligt investerade pengar. Detta är inte bara ogenomtänkt utan dessutom olagligt. Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivare och arbetstagare en gemensam skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö på sin arbetsplats, där det främsta ansvaret självklart ligger på arbetsgivaren.

Skyldigheter

Din chef har en skyldighet att se till att ni personalen får prova ut ordentliga kontorsmöbler som passar er och går att anpassa efter er som individer. Stolarna ska vara höj- och sänkbara, de ska ha nackstöd och dessutom kunna svikta. Ditt skrivbord bör vara höj- och sänkbart så att du kan växla mellan sittande och stående arbetsställning. Även du har en skyldighet gentemot dig själv att tänka på arbetsställningen. Ställ en klocka så att du kan bli påmind om när det dags att byta ställning, sträcka på benen eller ta en kort promenad. Skärmen ska vara modern och anpassad för långtidsarbete, stor och lättavläst. Vidare måste skärmen kunna flyttas efter ljusförhållandena och tangentbord och mus ska vara ergonomiskt anpassade.

God ventilation och bra belysning är också viktiga faktorer när man sitter stilla framför en bildskärm. Ett tempererat arbetsklimat som fungerar för stillasittande och mycket insläpp av dagsljus är att rekommendera.

Arbetsmiljöombud

Ett bra sätt att påverka arbetsmiljön på sin arbetsplats är att bli arbetsmiljöombud. Då kan du scanna av stämningen i arbetsgruppen, lägga fram förslag och driva fram förbättringar för dig och dina kollegor. Chefen kommer att se att när er arbetsmiljö blir bättre, blir resultatet det också.

Stor skillnad i antal företag – beroende på var man söker

17 Aug 2017

Hur många företag finns det som säljer markiser på Lidingö? En fråga som kanske inte speciellt många ställer sig men frågan är utgångspunkten i en undersökning som visar att svaret varierar kraftigt beroende på var den ställs. Ett resultat som även visar sig vid sökningar efter andra tjänsteföretag runt om i Sverige.

Många som söker efter en produkt eller en tjänst gör detta via sökmotorn Google. Den som Googlar ”Markiser Lidingö” kommer att på de tio första sökträffarna få fram sex företag som säljer dessa. Utöver det får man även fram sökträffar som sammanställer företag inom olika branscher men som inte är direkt återförsäljare av dessa produkter.

En annan väg att gå är att söka via Hitta.se som är en ”telefonkatalog online”. Även här hittas sex företag som säljer markiser. Men anmärkningsvärt är att det inte är exakt samma företag som vid en sökning på Google. Lika många – men delvis annorlunda alltså.

Eniro.se har liknande funktion som Hitta.se. Här kan man hitta telefonnummer, adress och information om de olika företagen som är katalogiserade hos dem. En sak som skiljer Eniro mot Hitta är däremot att Eniro har en recensionsfunktion. Det är därmed möjligt för kunder att lämna omdöme om de olika företagen som de besökt eller handlat från.

Även här hittas sex företag i Lidingö och i likhet med Hitta.se så är det inte identiskt med de som hittas via andra sökvägar. Ett exempel är att man här hittar ett företag som är tryckluftsspecialist. Deras korta beskrivning om företaget går ut på att de genomför ”service och reparation av kompressorer och övrig tryckluftsutrustning”. För en privatperson som vill köpa markiser till sin uteplats kommer detta företag knappast kunna ge någon unik hjälp.

Vid tester på andra produkter och orter ges liknande resultat. Däremot är det ofta betydligt större skillnad mellan hur många företag som listas. Att det, som i detta fall, var exakt 6 företag via alla tre sökvägar, kan snarare ses som undantag än en regel.

Slutsats:

Som kund är det alltid fördelaktigt att kontakta flera olika aktörer när man ska köpa dyrare produkter. Större markiser kostar en hel del och därmed finns stora summor att spara på att ta in offert från flera företag. De som verkligen vill göra en prisjämförelse av så många företag som möjligt kan däremot inte nöja sig med att kontakta de företag som presenteras på Google. Det krävs att flera olika sökvägar används i jakten på företagen – i alla fall om det gäller inköp av markiser på Lidingö.

För dig som inte orkar leta så kan vi rekommendera detta markisföretag: www.markiserlidingö.se

 

Här hittar du utbudet av markiser i Upplands Väsby

8 Aug 2017

I val av markis finns flera faktorer att tänka på. Det handlar bland annat om funktion, storlek, material och inte minst pris. Därmed finns det en stor fördel att besöka flera olika återförsäljare för att ta del av deras utbud och ha möjligheten att jämföra priserna mellan dem. För de som bor i Upplands Väsby finns flera olika alternativ.

I Upplands Väsby

I Upplands Väsby finns fyra företag som specialiserat sig på markiser, persienner och liknande solskydd. Detta enligt Hitta.se. Två ligger öster om E4:an där ena företaget ligger nära trafikplats Glädjen och den andra närmare Brunnby-Vik.

De andra två ligger väster om E4:an men på varsin sida av järnvägen. En i Runby och en på Opimusvägen (passande nog nära solvägen). Till dessa delar av Upplands Väsby kan man ta sig med buss även om man kan behöva gå vissa bitar.

I närliggande områden

De som har bil har möjligheten att besöka betydligt fler butiker då man även med lätthet kan ta sig områden som ligger nära Upplands Väsby. Det tar inte speciellt lång tid att åka till exempelvis till Sollentuna, Märsta och Åkersberga. Samtidigt är det inte långt till centrala Stockholm där utbudet är mycket stort.  

På nätet?

E-handeln ökar kraftigt år efter år och allt fler produkter säljs online. Hos ett flertal butiker inom utemöbler, inredning och ”Hus & Hem” hittas ett stort utbud av markiser. Fördelen att köpa online handlar om det stora utbudet. Istället för att åka runt i Upplands Väsby med bil eller kollektivtrafik kan man hoppa mellan de olika onlinebutikerna på några sekunder med ett klick med musen. Utbudet blir därmed både större och mer lättillgängligt. Men det betyder ändå inte att onlinehandeln har tagit över försäljningen av markiser. Det finns troligtvis flera orsaker till det.

För det första kan det handla om behovet av att möta expertis inom området. Att kunna diskutera med en säljare om vilken modell av markis som är bäst, hur den bör monteras och vilka funktioner som bör prioriteras. Delvis går detta att göra med butiker online men ofta är kunskapen betydligt högre hos ett företag som enbart säljer solskydd än ett företag som säljer allt från soffkuddar till tavlor och markiser.

För det andra är det en fraktfråga. Även om onlineföretaget bjuder på frakten så är det ovanligt att de bjuder på eventuell returfrakt. Skulle man ångra sitt köp blir det ganska dyrt att skicka tillbaka produkten. Den person som istället har valt att köpa lokalt, i detta fall i Upplands Väsby, kan lättare lämna in varan alternativt få service på plats.

Därför ska ni välja en videokonferens

4 Jul 2017

I dagens samhälle så krävs det inte längre att alla medarbetare finns på samma kontor, än mindre i samma byggnad, stad eller land. Tack vare de snabbt växande möjligheterna med internet så kan nu ett företag ha personal i hela världen. Men vad händer när det är dags för möten och konferens?

Kostsamt att samla all personal för konferens

Eftersom så många företag har personal utspridd i olika städer och även länder, kan det bli väldigt dyrt att samla all personal. För att slippa alla dyra flygresor, hotellnätter och hyra för konferenslokaler så kan man nu ha videokonferens istället. Om man har personal runt hela jorden kommer någon eller några att få sitta på konferens 02:00 på natten och någon kanske får sitta kl 06:00 på morgonen. Men det är billigare än att flyga in alla till samma stad och hyra hotellrum till alla personal som behöver närvara.

Därför ska ni välja videokonferens

Videokonferenser gör det alltså möjligt att samla upp till 30 personer från hela världen tillsammans. Det enda som krävs är en dator och internetuppkoppling. Ett videokonferensprogram fungerar på de flesta operativsystemen och i de flesta enheter. De fungerar 24 h om dygnet, alla dagar på året. För att bjuda in deltagare till en videokonferens så skickar man enkelt ut en länk till deltagarna som de klickar på och därefter deltar de i er videokonferens. Ett virtuellt mötesrum (VMR) ska även vara krypterad för deltagarna och företagets säkerhet. Ett bra videokonferensprogram ska även vara av hög kvalité, både när det gäller ljud och bildkvalitén.

Tidigare har många företag valt att använda Skype eller Google Hangouts. En videokonferens är inte bara för inhouse-användning på företag. Det fungerar även utmärkt för de företag som har möten med leverantörer och kunder i andra städer eller andra länder.

Du som inköpare i Sverige kan alltså ha en konferens med en säljare i Asien och se produkter och fabrik direkt i din dator. Det sparar dig både tid och pengar i val av vilka företag du ska handla ifrån. Du kan alltså ha möte med flera säljare i flera städer under samma dag, utan att behöva resa från fabrik till fabrik. Du sparar mycket tid som du kan lägga på mer viktiga saker, som att öka er vinst och omsättning!

Miljövänligt alternativ

Videokonferenser är inte bara ett bra sätt att spara pengar för företaget. Det är även mycket bättre ur miljösynpunkt. Att slippa långa flyg med höga koldioxidutsläpp, taxiresor med avgaser och annat gör att vår jord mår bättre. Så om ert företag vill visa att ni värnar om miljön - då är videokonferenser något för er. Alla företag kommer troligtvis påverka miljön på något sätt - men vi kan alla göra någonting för att minska vårt bidragande till en sämre miljö.

Vilken skrivare passar dig?

12 May 2017

Olika skrivare är bra för olika saker. Står man och ska köpa en skrivare gör man rätt i att fundera på hur den ska användas och anpassa köpet därefter. På så vis behöver man inte lägga ut pengar i onödan. Man får helt enkelt mer för pengarna om man inte behöver betala för funktioner och tillägg som man inte har någon nytta av över huvud taget.

Till att börja med är det alltså bra att känna till de vanliga skrivartyperna och dess egenskaper. När man vet detta kan man sedan enkelt göra sitt köp efter de behov man har.

Laserskrivare

Jobbar du på kontor och behöver dina papper snabbt utskrivna? I sådana fall kan en laserskrivare vara rätt val. Om du dessutom inte behöver skriva ut särskilt mycket färg, kan en svart-vit laserskrivare vara det som passar dig bäst.

Är man ute efter snabbhet är laserskrivare det som ofta anses vara bäst. Ska man däremot bara, lite då och då, skriva ut något papper i hemmet kan till exempel en begagnad bläckskrivare passa bättre, om man vill lägga ut så lite pengar som möjligt.

Det man dock bör tänka på är att laserskrivare vanligen är lite billigare per utskrift än vad bläckskrivare är. Även om den initiala kostnaden oftast alltså är dyrare för laserskrivare, kan man spara ihop mellanskillnaden efter tillräckligt många utskrifter.

Värt att notera är att laserskrivare utvecklas ständigt. Om några år är utskrifterna sannolikt ännu snabbare än vad det är nu och kan på sikt bli ännu mer populär än vad den är idag.

Bläckskrivare

Bläckskrivare är för dig som inte har snabbhet i utskrifterna som högsta prioriet. Bläckskrivare är ofta väldigt mångsidiga, och det går att skriva ut vanliga dokument såväl som fotografier i bra kvalitet. Hur bra kvaliteten blir beror givetvis till viss del hur bra skrivare du köper. Generellt sett kan man säga att en bläckstråleskrivare passar dig som:

  • Vill kunna skriva ut i färg.
  • Vill ha möjlighet att få till utskrifter med god kvalitet, både vad gäller texter och foton.
  • Inte behöver få utskrifterna snabbt.

Värt att notera är, som ovan nämnt, att en bläckskrivare blir något dyrare per utskrift än en laserskrivare. Detta till följd av de förhållandevis höga priserna på bläckpatroner. Hur som helst är det ett ganska lågt pris att betala, och det dröjer många utskrifter innan det blir summor värda att tala om.

Tillägg och funktioner

Moderna skrivare definieras allt mer av sina tillägg och funktioner. När du ska välja skrivare har du möjlighet att göra just det efter dina behov i hög grad, tack vare det ökade antal funktioner som många modeller faktiskt har.

Till exempel har många skrivare idag wi-fi för att kunna ansluta till ett trådlöst nätverk. Det här är ofta en förutsättning om du även vill kunna skriva ut från en surfplatta eller en mobiltelefon. Dock går detta ofta att göra med hjälp av bluetooth. Andra funktioner som kan vara bra att ha, är att kunna scanna in papper eller använda skrivaren som kopiator.

Ta din verksamhet till nästa nivå

15 Dec 2016

Om man driver ett företag så handlar väldigt mycket i dagsläget om att man måste synas – oavsett vilket område man är verksam inom, vilken produkt man säljer eller vilken tjänst man erbjuder. Det som kommit att ändras här gäller sättet som man syns på. Då man tidigare kunde luta sig mot reklam i tv, annonsering i tidningar eller genom att finnas i Gula Sidorna så måste man idag synas där kunderna finns – på internet.

Kort sagt; allt färre köper i dagsläget en tidning och färre ser också på tv – att då som företagare vända sig mot dessa medier för att synas är lite av att slänga – väldigt dyra dessutom – pengar i sjön. Det är alltså främst på internet som man ska synas och sticka ut som företagare och hur man gör detta kan man variera lite. Om vi nedan radar upp några små tips som kan vara värda att överväga då det kommer till internet och hur man där kan synas och attrahera kunder.

Det vill säga; några tips på hur man som företagare kan göra för att sticka ut lite från mängden. Det här kan vara extra viktigt i en större stad där konkurrensen är högre och därför säger vi att det handlar om att en målare i Stockholm vill nå fler kunder. Så här tycker vi att han ska agera.

  • Webbyrå. Det första han ska göra är att kontakta en webbyrå i Stockholm som ser till att skapa en snygg hemsida till hans företag. En webbyrå kostar inte så mycket pengar att anlita och speciellt inte i Stockholm där det finns ett stort urval. Det som denna webbyrå kommer att göra är att man lägger upp bilder, man skapar en användbar och lättnavigerad sida där allt som informerar om allt denne målare erbjuder. Det här samarbetet mellan målaren och den webbyrå han anlitat i Stockholm ska fortgå så länge som möjligt och detta speciellt med nästa punkt i åtanke.
  • SEO. Nästa steg för denna målare i Stockholm är att optimera texterna på sin hemsida och få dessa att ranka högt på olika sökmotorer. Söker man via Google på målare i Stockholm – ja, ska denne komma högt upp och detta gör han genom att anlita en SEO-Byrå. Det vi menade här är att den webbyrå han anlitat sköter designen på sidan och SEO-byrån tar hand om texterna och optimerar dessa. Fotnot: Seo betyder Search Engine Optimization, eller på svenska; sökmotoroptimering.
  • Annonser. Detta ska målaren helt undvika. De flesta som surfar i dagsläget har program som blockerar dessa och genom att köpa banners på olika sidor så kommer denna målare att verkligen kasta sina pengar i sjön.

Som vi såg ovan så räcker det egentligen att denne målare kontaktar två stycken företag för att kunna nå ut till sina kunder på internet. De flesta använder i dagsläget Google då man söker efter en vara eller en tjänst och av den anledningen – om budgeten inte räcker – skulle vi alltså rekommendera en seo-byrå snarare än en webbyrå. Båda är dock – gemensamt, eller var för sig – värda pengarna man betalar.

En skicklig webbyrå ger ditt företag ett försprång

15 Dec 2016

 

I många fall upplever olika typer av företag i Stockholm att de försvinner in i mängden. De har produkten, de har tjänsten – men trots det så väljer kunderna istället en konkurrent. Det handlar om konkurrens och det handlar om marknadsföring. Det vill säga – man måste som företagare på ett tydligt sätt nå sina potentiella kunder. Det som kommit att ändras under senare år är sättet som man marknadsför sig på; förr kunde reklam i en lokaltidning eller i en större kvällstidning räcka för att ett företag skulle skapa sig ett namn. Så är det inte längre.

I och med att vi i vårt dagliga liv använder internet som kommunikationsmedel så är det också där man som företagare ska synas. Att lägga pengar på dyra annonser i tidningar eller på reklam i tv får i dagsläget anses som onödigt och i framtiden så kommer det att bli ännu onödigare.

Men – frågan kvarstår; hur gör man i dagsläget som företagare i Stockholm för att kunna nå fler kunder och skilja sig från sina konkurrenter? Ett bra sätt här är att man kontaktar en webbyrå och gemensamt med denna lägger upp en strategi av hur marknadsföringen ska se ut, vilka mål som man har med sitt företag och hur man på bästa sätt kan förverkliga dessa. En webbyrå jobbar i dagsläget både med större kampanjer som sker i de etablerade medierna och man har – som namnet antyder – en väldigt stor kunskap om hur internet fungerar. Att kontakta en webbyrå och använda sig av deras verktyg – optimera hemsidan mot Google, ordna hemsidan i stort med bilder och produkter och för att lansera eventuella nyheter.

Naturligtvis ska man här tillägga att din egen budget är det som påverkar hur mycket marknadsföring du får samt hur mycket en webbyrå kan hjälpa dig. Dock ska man här veta att man även med relativt små medel kan nå ut och en bra webbyrå – i Stockholm eller någon annanstans – har alltid kunskapen och de senaste uppdateringarna om vad som fungerar på internet.

Mindre kostnad än vad man tror

Beroende på sin budget så baserar man också sitt val av webbyrå på denna. Det finns ingen anledning för ett mindre företag att vända sig till samma typ av byrå som ett större internationellt företag gör. Då finns det alltid en risk att man för dyra pengar ändå prioriteras bort och försvinner i mängden. Det finns andra alternativ och här kan man ofta rekommendera att valet av sin webbyrå utgår från sitt eget företags storlek.

Väljer man en mindre partner så innebär detta inte nödvändigtvis att man får ett sämre jobb utfört – i många fall kan det snarare vara tvärtom. Man får dedikerade arbetare som verkligen lägger ner tid och engagemang för att hjälpa till och vikten av detta kan inte nog poängteras.

En mindre webbyrå på väg uppåt kan vara ett betydligt bättre val än en etablerad – lite trött – sådan och detta oavsett om man har sitt företag i Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

← Äldre inlägg