Blogg

Sida 2

En skicklig webbyrå ger ditt företag ett försprång

15 dec 2016

 

I många fall upplever olika typer av företag i Stockholm att de försvinner in i mängden. De har produkten, de har tjänsten – men trots det så väljer kunderna istället en konkurrent. Det handlar om konkurrens och det handlar om marknadsföring. Det vill säga – man måste som företagare på ett tydligt sätt nå sina potentiella kunder. Det som kommit att ändras under senare år är sättet som man marknadsför sig på; förr kunde reklam i en lokaltidning eller i en större kvällstidning räcka för att ett företag skulle skapa sig ett namn. Så är det inte längre.

I och med att vi i vårt dagliga liv använder internet som kommunikationsmedel så är det också där man som företagare ska synas. Att lägga pengar på dyra annonser i tidningar eller på reklam i tv får i dagsläget anses som onödigt och i framtiden så kommer det att bli ännu onödigare.

Men – frågan kvarstår; hur gör man i dagsläget som företagare i Stockholm för att kunna nå fler kunder och skilja sig från sina konkurrenter? Ett bra sätt här är att man kontaktar en webbyrå och gemensamt med denna lägger upp en strategi av hur marknadsföringen ska se ut, vilka mål som man har med sitt företag och hur man på bästa sätt kan förverkliga dessa. En webbyrå jobbar i dagsläget både med större kampanjer som sker i de etablerade medierna och man har – som namnet antyder – en väldigt stor kunskap om hur internet fungerar. Att kontakta en webbyrå och använda sig av deras verktyg – optimera hemsidan mot Google, ordna hemsidan i stort med bilder och produkter och för att lansera eventuella nyheter.

Naturligtvis ska man här tillägga att din egen budget är det som påverkar hur mycket marknadsföring du får samt hur mycket en webbyrå kan hjälpa dig. Dock ska man här veta att man även med relativt små medel kan nå ut och en bra webbyrå – i Stockholm eller någon annanstans – har alltid kunskapen och de senaste uppdateringarna om vad som fungerar på internet.

Mindre kostnad än vad man tror

Beroende på sin budget så baserar man också sitt val av webbyrå på denna. Det finns ingen anledning för ett mindre företag att vända sig till samma typ av byrå som ett större internationellt företag gör. Då finns det alltid en risk att man för dyra pengar ändå prioriteras bort och försvinner i mängden. Det finns andra alternativ och här kan man ofta rekommendera att valet av sin webbyrå utgår från sitt eget företags storlek.

Väljer man en mindre partner så innebär detta inte nödvändigtvis att man får ett sämre jobb utfört – i många fall kan det snarare vara tvärtom. Man får dedikerade arbetare som verkligen lägger ner tid och engagemang för att hjälpa till och vikten av detta kan inte nog poängteras.

En mindre webbyrå på väg uppåt kan vara ett betydligt bättre val än en etablerad – lite trött – sådan och detta oavsett om man har sitt företag i Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

Häng med i utvecklingen

28 aug 2016

Uppmaningen i rubriken är något som vi alla stöter på nästan dagligen och som privatperson så kan det handla om att köpa en ny telefon, en ny dator eller följa med i en ny social trend. Något som är omöjligt och därför ska nämnda uppmaning tas med en nypa salt. Vår värld idag går lite för snabbt och det som var modernt igår är i många fall idag att anse som daterat och som gårdagens nyheter. Skulle man hänga med i alla trender så skulle man dels bli ruinerad och dels också tvingas lägga allt annat åt sidan. Dock; därmed inte sagt att man inte ska försöka hänga med så gott som det bara går och här tänkte vi se saken ur ett annat perspektiv – nämligen från ett vanligt företag.

Ett företag – oavsett bransch och område – har en primär syssla: att erbjuda kunder en tjänst eller en produkt som kunderna är beredda att betala för. Idag har detta blivit lite annorlunda och det är just med tanke på teknologin och framstegen där som den största förändringen skett. Kort och gott – kunderna förväntar sig mer av ett företag idag än vad som förr var fallet.

Förväntningar som rör snabba lösningar, flexibilitet och anträffbarhet. Ringer man exempelvis ett företag inom ett specifikt område för att söka en tjänst och upptäcker att det inte blir något svar i andra änden – ja, då kommer man knappast att försöka ringa igen. Istället så kommer samtalet i fråga att gå till en konkurrent. Företag som inte anammar de lösningar som finns riskerar att hamna på efterkälken och detta inte enbart sett till kundkontakter och potentiellt missade affärstillfällen.

Ny telefonväxel gynnar alla

Nej, även sett till sin egen komfort så kan exempelvis en ny telefonväxel hjälpa till att utveckla verksamheten och få den att ta nästa steg. För att förklara en ny telefonväxel så kan vi säga att det handlar om ett samtal från en kund – liknande det vi hade som exempel ovan. Om den första personen inte kan svara av någon anledning så innebär inte det att affären och kontakten är död – nej, samtalet kopplas vidare och hamnar istället hos en kollega.

Vidare kan denna telefonväxel öppna möjligheter för att bjuda in tredje, fjärde och femte part i samtalet och som man förstår av detta så ändras ett företags hela struktur i grunden av detta. Borta är de trista måndagsmöten där alla samlas i samma konferensrum och istället kan samtliga delta via telefon och tack vare den nya telefonväxel man investerat i. Kort sagt; en sådan lösning förändrar och det är en utveckling som man som företag ska se till att hänga med i. För allas bekvämlighet.

https://www.wx3.se/ är ett av de företag som erbjuder denna typ av telefonväxel. På deras hemsida kan du läsa mer om hur tekniken fungerar.