Blogg

Sida 3

RSS

Häng med i utvecklingen

28 Aug 2016

Uppmaningen i rubriken är något som vi alla stöter på nästan dagligen och som privatperson så kan det handla om att köpa en ny telefon, en ny dator eller följa med i en ny social trend. Något som är omöjligt och därför ska nämnda uppmaning tas med en nypa salt. Vår värld idag går lite för snabbt och det som var modernt igår är i många fall idag att anse som daterat och som gårdagens nyheter. Skulle man hänga med i alla trender så skulle man dels bli ruinerad och dels också tvingas lägga allt annat åt sidan. Dock; därmed inte sagt att man inte ska försöka hänga med så gott som det bara går och här tänkte vi se saken ur ett annat perspektiv – nämligen från ett vanligt företag.

Ett företag – oavsett bransch och område – har en primär syssla: att erbjuda kunder en tjänst eller en produkt som kunderna är beredda att betala för. Idag har detta blivit lite annorlunda och det är just med tanke på teknologin och framstegen där som den största förändringen skett. Kort och gott – kunderna förväntar sig mer av ett företag idag än vad som förr var fallet.

Förväntningar som rör snabba lösningar, flexibilitet och anträffbarhet. Ringer man exempelvis ett företag inom ett specifikt område för att söka en tjänst och upptäcker att det inte blir något svar i andra änden – ja, då kommer man knappast att försöka ringa igen. Istället så kommer samtalet i fråga att gå till en konkurrent. Företag som inte anammar de lösningar som finns riskerar att hamna på efterkälken och detta inte enbart sett till kundkontakter och potentiellt missade affärstillfällen.

Ny telefonväxel gynnar alla

Nej, även sett till sin egen komfort så kan exempelvis en ny telefonväxel hjälpa till att utveckla verksamheten och få den att ta nästa steg. För att förklara en ny telefonväxel så kan vi säga att det handlar om ett samtal från en kund – liknande det vi hade som exempel ovan. Om den första personen inte kan svara av någon anledning så innebär inte det att affären och kontakten är död – nej, samtalet kopplas vidare och hamnar istället hos en kollega.

Vidare kan denna telefonväxel öppna möjligheter för att bjuda in tredje, fjärde och femte part i samtalet och som man förstår av detta så ändras ett företags hela struktur i grunden av detta. Borta är de trista måndagsmöten där alla samlas i samma konferensrum och istället kan samtliga delta via telefon och tack vare den nya telefonväxel man investerat i. Kort sagt; en sådan lösning förändrar och det är en utveckling som man som företag ska se till att hänga med i. För allas bekvämlighet.